راهنمایی برای راه اندازی یک سیستم دیجیتال مدیریت اموال( این راهنما بسیار شبیه به راه اندازی بازارچه خیریه غذاهای خانگی است)

بسيار خوب، پس شما تصميم گرفته ايد که تمام ويدئو ها، عکس ها، نمودار ها، و ساير چيزهاي مرتبط به بازاريابي و برند را به يک سيستم ديجيتال مديريت اموال منتقل کنيد (DAMS) و كار طاقت فرساي پيدا کردن و انتخاب کمپاني فروش DAMS را که فكر مي كنيد که براي شما مناسب است، انجام [...]