توسعه چیست؟ و چه مفهومی دارد؟

تحولات بین المللی و جهانی شدن اقتصاد، فرصت ها، امکانات و هزینه هایی را به همراه دارند و کشورهای در حال توسعه باید سعی کنند از فرصت ها و امکانات بین المللی بیش ترین بهره را ببرند و هزینه های آن را به حداقل برسانند. این کار مستلزم داشتن یک استراتژی توسعه ی مناسب و [...]

توسط | ۲۱-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

مقایسه رشد و توسعه اقتصادی

تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: رشد اقتصادی تحولی صرفاً کمی است و معمولاً متغیرهایی را در نظر می گیرد که قابل محاسبه کمی و اندازه گیری بر حسب پول یا ارزش گذاری با معیار پولی هستند؛ مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، رشد سرمایه گذاری و [...]

توسط | ۱۶-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه

شاخص های توسعه

امروزه پذیرفته شده است که رفاه مادی آن گونه که به وسیلهGDP سرانه اندازه گیری می شود نمی تواند جنبه های کلی کیفیت زندگی را تشریح کند. بعضی از صاحب نظران سعی در تعدیل GDP از طریق کمی کردن فعالیت های غیر بازاری و مسائل اجتماعی مرتبط به آلودگی محیط زیست و سایر متغیرهایی کرده [...]

توسعه و شاخص کیفیت زندگی

اخیراً واحد اطلاعات اکونومیست یک شاخص جدید به نام « کیفیت زندگی » را بر اساس روان شناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسی های رضایت از زندگی در بین کشورهای مرتبط کرده و در حقیقت شاخصی ترکیبی به دست آورده و این شاخص را برای 111 کشور در سال 2005 محاسبه کرده است. [...]

رشد بدون توسعه

رشد اقتصادی وسیله و ابزار برای افزایش امکانات ،گسترش دامنه انتخاب افراد و تسلط برمحیط و دستیابی به آزادی بیش تر است. آرترلویس دراین باره می نویسد: مزیت رشد اقتصادی این نیست که با افزایش ثروت موجب افزایش سعادت و خوشبختی می شود. بلکه این است که موجب افزایش دامنه انتخاب انسان می شود. ما [...]

توسط | ۰۴-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه

رشد اقتصادی ، توانمندی و قدرتمندسازی

در فرآیند رشد اقتصادی، اگر چه تشکیل سرمایه انسانی اهمیت یافته و نقش انسان در تولید کالا و خدمات برجسته است ، نگاه به انسان در این جا بیش تر به جنبه ابزاری اوست؛ یعنی سهم انسان در تولید کالا و خدمات، و نه به مثابه هدف در توسعه .همین مفهوم در سرمایه اجتماعی نیز [...]

حق توسعه

حق توسعه در سال 1986 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و مورد تأیید قرار گرفت . در ماده (1) اعلامیه حق توسعه (DRD)  مفهومی از توسعه منعکس شد که فراتر از تمرکز بر رشد ناخالص است و چنین بیان می دارد: حق توسعه یک حق جدایی ناپذیر انسانی است که [...]

توسط | ۲۷-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

توسعه و دموکراسی

دموکراسی رشد را پایدار می سازد،رشد بدون دموکراسی می تواند اتفاق بیفتد اما توسعه بدون دموکراسی ناممکن است . توسعه اقتصادی منجر به ظهور نهادهای دموکراتیک و برقراری  از راه ترکیب عواملی می شود که فرآیند توسعه ایجاب می کند: نخست و مهم تر از همه توسعه اقتصادی ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می دهد [...]

توسط | ۱۵-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

تغییر تفکر توسعه اقتصادی

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن تعداد بسیار زیادی از کشورها از نظام استعماری گذشته،اغلب کشورهای توسعه نیافته استراتژی های توسعه خود را در تضاد با گذشته تدوین کردند که مشخصه آن،تجارت آزاد در دوران استعماری و بازار کنترل نشده بود،در اوایل دهه 1950 تلاش های آگاهانه برای محدود کردن [...]

توسط | ۱۳-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: تصاویر, توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

تعریف توسعه و چگونگی دستیابی به آن

توسعه را می توان به مثابه مجموعه تفکیک ناپذیری از آزادی ، رفاه ، گسترش فرصت ها و انتخاب ها و بر قراری اصول حقوق بشر در یک جامعه مدنی تعریف کرد که از طریق توانمندسازی ، واقع گرایی ، سازندگی ، عقل گرایی و هماوردی میسر می شود. به عبارت دیگر توسعه با توسعه [...]

توسط | ۱۱-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: تصاویر, توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه