حق توسعه

حق توسعه در سال 1986 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و مورد تأیید قرار گرفت . در ماده (1) اعلامیه حق توسعه (DRD)  مفهومی از توسعه منعکس شد که فراتر از تمرکز بر رشد ناخالص است و چنین بیان می دارد: حق توسعه یک حق جدایی ناپذیر انسانی است که [...]

توسط | دی ۲۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

توسعه و دموکراسی

دموکراسی رشد را پایدار می سازد،رشد بدون دموکراسی می تواند اتفاق بیفتد اما توسعه بدون دموکراسی ناممکن است . توسعه اقتصادی منجر به ظهور نهادهای دموکراتیک و برقراری  از راه ترکیب عواملی می شود که فرآیند توسعه ایجاب می کند: نخست و مهم تر از همه توسعه اقتصادی ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می دهد [...]

توسط | دی ۱۵ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

تغییر تفکر توسعه اقتصادی

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و آزاد شدن تعداد بسیار زیادی از کشورها از نظام استعماری گذشته،اغلب کشورهای توسعه نیافته استراتژی های توسعه خود را در تضاد با گذشته تدوین کردند که مشخصه آن،تجارت آزاد در دوران استعماری و بازار کنترل نشده بود،در اوایل دهه 1950 تلاش های آگاهانه برای محدود کردن [...]

توسط | دی ۱۳ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: تصاویر, توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

تعریف توسعه و چگونگی دستیابی به آن

توسعه را می توان به مثابه مجموعه تفکیک ناپذیری از آزادی ، رفاه ، گسترش فرصت ها و انتخاب ها و بر قراری اصول حقوق بشر در یک جامعه مدنی تعریف کرد که از طریق توانمندسازی ، واقع گرایی ، سازندگی ، عقل گرایی و هماوردی میسر می شود. به عبارت دیگر توسعه با توسعه [...]

توسط | دی ۱۱ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: تصاویر, توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

توسعه در فرآیند جهانی شدن

بعضی از صاحب نظران را تداوم سلطه امپریالیسم ( شامل سلطه فرهنگی ، ایدئولوژیکی و اعتقادی) می دانند و این که در نتیجه جهانی شدن فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند و عده ای دیگر آن را دوست دار فقرا و پیام آور آزادی و برابری و بزرگ ترین امید بشریت معرفی می کنند. [...]

توسط | آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

تعیین هدف در توسعه

تعیین هدف در فرایند توسعه از دو جهت حائز اهمیت است؛نخست این که به دولت مردان کمک میکند منابع محدود خود را حول اهداف از قبل تعیین شده و اولویت دار هزینه کنند و دوم، آن ها را وادار به پاسخگویی می کند تا عملکردشان نسبت به اهداف برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور [...]

توسط | آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه

اصول اساسی توسعه

تدوین استراتژی توسعه اقتصادی مستلزم توجه به ملاحظات بنیادی زیر است:  نخست رویکرد توسعه مبتنی بر حقوق (RBA) و نگاه حقوق بشری به مسئله توسعه بر این موضوع تاکید می گذارد که حقوق بشر و توسعه یک رابطه سیستماتیک دارند زیرا هردو بر گسترش حق انتخاب ، افزایش فرصت ها و آزادی انسان ها تاکید [...]

توسط | آبان ۱۷ام, ۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه