بررسی در خصوص دنبال کردن حرکت چشم: تبلیغات محلی آن لاین در مقابل تبلیغات بنری

طبق نتايجي که از گزارش تازه "شِير ترو" و "نيلسن" برگرفته شده است, تبليغات محلي آن لاين در فيد (منبع تأمين) اخبار ديجيتالي بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از تبليغات بَنِري مورد توجه بصري قرار مي گيرد. اين گزارش بر اساس اطلاعات حاصله از يک تحقيق است که در آن يک بنر ساختگي و يک [...]