توسعه چیست؟ و چه مفهومی دارد؟

تحولات بین المللی و جهانی شدن اقتصاد، فرصت ها، امکانات و هزینه هایی را به همراه دارند و کشورهای در حال توسعه باید سعی کنند از فرصت ها و امکانات بین المللی بیش ترین بهره را ببرند و هزینه های آن را به حداقل برسانند. این کار مستلزم داشتن یک استراتژی توسعه ی مناسب و [...]

توسط | ۲۱-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

مقایسه رشد و توسعه اقتصادی

تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: رشد اقتصادی تحولی صرفاً کمی است و معمولاً متغیرهایی را در نظر می گیرد که قابل محاسبه کمی و اندازه گیری بر حسب پول یا ارزش گذاری با معیار پولی هستند؛ مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، رشد سرمایه گذاری و [...]

توسط | ۱۶-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه

فرضیات رشد اقتصادی

سه دلیل و فرضیه ی عمده در توجیه سیاست های رشد اقتصادی به مثابه آزمون اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی توسط نظریه پردازان ارائه شده اند. فرضیه نخست فرض نخست این بود که رشد اقتصادی به وسیله ی نیروهای بازار، نظیر بالا رفتن تقاضا برای نیروی کار، ارتقاء بهره وری، افزایش سطح دستمزدها، پایین آمدن قیمت [...]

شاخص های توسعه

امروزه پذیرفته شده است که رفاه مادی آن گونه که به وسیلهGDP سرانه اندازه گیری می شود نمی تواند جنبه های کلی کیفیت زندگی را تشریح کند. بعضی از صاحب نظران سعی در تعدیل GDP از طریق کمی کردن فعالیت های غیر بازاری و مسائل اجتماعی مرتبط به آلودگی محیط زیست و سایر متغیرهایی کرده [...]

توسعه و شاخص کیفیت زندگی

اخیراً واحد اطلاعات اکونومیست یک شاخص جدید به نام « کیفیت زندگی » را بر اساس روان شناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسی های رضایت از زندگی در بین کشورهای مرتبط کرده و در حقیقت شاخصی ترکیبی به دست آورده و این شاخص را برای 111 کشور در سال 2005 محاسبه کرده است. [...]

رشد بدون توسعه

رشد اقتصادی وسیله و ابزار برای افزایش امکانات ،گسترش دامنه انتخاب افراد و تسلط برمحیط و دستیابی به آزادی بیش تر است. آرترلویس دراین باره می نویسد: مزیت رشد اقتصادی این نیست که با افزایش ثروت موجب افزایش سعادت و خوشبختی می شود. بلکه این است که موجب افزایش دامنه انتخاب انسان می شود. ما [...]

توسط | ۰۴-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |بدون دیدگاه

شاخص توسعه انسانی

شاخص توسعه انسانی ، که توسط محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی و همفکرانش ، آماریتا سن و پال استریتن به وسیله « برنامه توسعه سازمان ملل UNDP» ارائه شد و از 1990 به بعد سالانه منتشر می شود، اقدامی مناسب و گامی به جلو بوده است . این شاخص به منزله گسترش حوزه انتخاب افراد است. [...]

رشد اقتصادی ، توانمندی و قدرتمندسازی

در فرآیند رشد اقتصادی، اگر چه تشکیل سرمایه انسانی اهمیت یافته و نقش انسان در تولید کالا و خدمات برجسته است ، نگاه به انسان در این جا بیش تر به جنبه ابزاری اوست؛ یعنی سهم انسان در تولید کالا و خدمات، و نه به مثابه هدف در توسعه .همین مفهوم در سرمایه اجتماعی نیز [...]

حق توسعه

حق توسعه در سال 1986 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و مورد تأیید قرار گرفت . در ماده (1) اعلامیه حق توسعه (DRD)  مفهومی از توسعه منعکس شد که فراتر از تمرکز بر رشد ناخالص است و چنین بیان می دارد: حق توسعه یک حق جدایی ناپذیر انسانی است که [...]

توسط | ۲۷-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه

توسعه و دموکراسی

دموکراسی رشد را پایدار می سازد،رشد بدون دموکراسی می تواند اتفاق بیفتد اما توسعه بدون دموکراسی ناممکن است . توسعه اقتصادی منجر به ظهور نهادهای دموکراتیک و برقراری  از راه ترکیب عواملی می شود که فرآیند توسعه ایجاب می کند: نخست و مهم تر از همه توسعه اقتصادی ساختار اجتماعی جامعه را تغییر می دهد [...]

توسط | ۱۵-۱۰-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |بدون دیدگاه