درباره کرملو

مرجان کرملو _نویسنده و تدوین کننده مقالات و اخبار در حوزه های اقتصادی و صنعتی مجله سندباد .

آمار واردات صنایع دستی،ورزشی و اسباب بازی ترکیه در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 ترکيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 9,850 843,991,500 29,550 2 1394 ترکيه 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي [...]

توسط | ۲۶-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور ترکیه, آمار کشور های هدف, واردات|بدون دیدگاه

آمار صادرات صنایع دستی،ورزشی و اسباب بازی ترکیه در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 1,840 116,525,436 3,928 2 1394 ترکيه 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 152 28,511,850 [...]

توسط | ۲۶-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور ترکیه, آمار کشور های هدف, صادرات|بدون دیدگاه

آمار صادرات بهداشت و زیبایی ترکیه در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 ترکيه 33051000 شامپوها 6,136,830 275,676,806,241 9,333,965 2 1394 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 703,262 177,199,997,975 5,994,558 3 1394 ترکيه 33072000 [...]

توسط | ۱۷-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور ترکیه, آمار کشور های هدف, صادرات|بدون دیدگاه

آمار واردات دارویی و لوازم آرایشی ترکیه در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,978 4,235,529,803 145,642 2 1394 ترکيه 33051000 شامپوها 39,378 3,564,680,562 119,833 3 1394 ترکيه 33030090 [...]

توسط | ۱۷-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور ترکیه, آمار کشور های هدف, واردات|بدون دیدگاه

صادرات ترکیه و واردات ترکیه

همان طور که در بخش موقعیت جغرافیایی ترکیه  بیان کردیم صادرات ترکیه و  واردات ترکیه در این کشور به دلیل جایگاه آن در جهان نیز امر مهم و ضروری به حساب می آید . کشور ترکیه با اقتصاد در حال رشد خود توانسته جزو 20 اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد. ترکیه یکی از کشورهایی [...]

توسط | ۱۶-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور ترکیه, آمار کشور های هدف, تاریخچه صادرات و واردات|بدون دیدگاه

آمار واردات صنایع دستی،ورزشی و اسباب بازی چین در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 چين 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 400 36,216,000 1,200 2 1394 چين 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 150 31,722,600 1,050 3 1394 چين [...]

توسط | ۱۲-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور چین, آمار کشور های هدف, واردات|بدون دیدگاه

آمار صادرات صنایع دستی،ورزشی و اسباب بازی چین در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 چين 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 2,026 121,355,089 4,043 2 1394 چين 34029040 مواد تعاون نساجي 24,870 1,638,806,904 54,670 3 1394 چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 318,196 19,413,186,634 [...]

توسط | ۱۱-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور چین, آمار کشور های هدف, صادرات|بدون دیدگاه

آمار واردات مواد غذایی و کشاورزی چین در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 چين 2071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 324,000 4,843,611,000 162,000 2 1394 چين 2069000 احشاء خورا کي حيوانات از نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 24,100 1,208,134,084 41,644 3 1394 [...]

توسط | ۰۹-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور چین, آمار کشور های هدف, واردات|بدون دیدگاه

آمار صادرات مواد غذایی و کشاورزی چین در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 چين 2023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 50,024 7,163,989,800 239,182 2 1394 چين 3046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 9,278,587 1,163,717,042,991 39,147,548 3 1394 چين 3034300 اسكيپ جك يا بونيتو [...]

توسط | ۰۹-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور چین, آمار کشور های هدف, صادرات|بدون دیدگاه

آمار واردات معدن، صنایع معدنی و فلزی چین در سال ۱۳۹۴

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار 1 1394 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 398,075,999 2,362,130,436,446 79,608,043 2 1394 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب [...]

توسط | ۰۴-۰۲-۱۳۹۶|دسته بندی ها: آمار کشور چین, آمار کشور های هدف, واردات|بدون دیدگاه