طبق نتایجی که از گزارش تازه “شِیر ترو” و “نیلسن” برگرفته شده است, تبلیغات محلی آن لاین در فید (منبع تأمین) اخبار دیجیتالی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از تبلیغات بَنِری مورد توجه بصری قرار می گیرد.

این گزارش بر اساس اطلاعات حاصله از یک تحقیق است که در آن یک بنر ساختگی و یک تبلیغ محلی آن لاین ساخته شده توسط ۵ مورد تبلیغاتی به صورت یک ویدیو که تجربه دنبال کردن فید یک مقاله را شبیه سازی می کرد، به شرکت کنندگان نشان داده شدند. با استفاده از ترکیبی از اطلاعات EEG – مقیاسهای میزان فعالیت رشته های عصبی مغز –و نیز دنبال کردن حرکات چشم, “نیلسن” بطور کمّی مشخص کرد که تمرکز شرکت کنندگان کجا و چگونه معطوف می شود.

در شبیه سازی دسک تاپ، تبلیغات محلی آن لاین داخل فید ۲۵% بیشتر از نوع  بنری آن ، توجه شرکت کنندگان در این تحقیق را به خود جلب کرد. در تبلت ها نیز تبلیغات محلی آن لاین دو برابر بنرها

توجه بصری دریافت کردند.

تبلیغات محلی آن لاین در مقابل تبلیغات بنری

همچنین تبلیغات محلی آن لاین و تبلیغات بنری، با روش های مختلفی توسط شرکت کنندگان در تحقیق مورد پردازش بصری قرار گرفتند.

به متن های نوشته شده در تبلیغات نمایش داده شده بنری توجه بصری کمی شد یا اصلاً توجه نشد, بلکه شرکت کنندگان در تحقیق، تبلیغات موجود در محیط حاشیه ای دید را پردازش کردند. مشابه نحوه دیدن تصاویر توسط آنها.

در تبلیغات محلی آن لاین، تمرکز بصری بیشتر بر متن بود تا چیزهای کم اهمیت, مثلا مضامین ویرایشی اطراف. به عبارت دیگر, تبلیغات محلی آن لاین علاوه بر دیده شدن، خوانده می شوند.

بررسی در خصوص دنبال کردن حرکت چشم: تبلیغات محلی آن لاین در مقابل تبلیغات بنری

درباره تحقیق:

این گزارش بر اساس اطلاعات حاصله از یک تحقیق است که در آن یک بنر ساختگی و یک تبلیغ محلی آن لاین ساخته شده توسط ۵ مورد تبلیغاتی به صورت یک ویدیو که تجربه دنبال کردن فید یک مقاله را شبیه سازی می کرد، به شرکت کنندگان نشان داده شدند.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد (مجله تخصصی کسب و کار سایت سندباد) محفوظ می باشد*