بررسي در خصوص دنبال کردن حرکت چشم: تبليغات محلي آن لاين در مقابل تبليغات بنري

0
71
تبليغات محلي آن لاين در مقابل تبليغات بنري

طبق نتايجي که از گزارش تازه “شِير ترو” و “نيلسن” برگرفته شده است, تبليغات محلي آن لاين در فيد (منبع تأمين) اخبار ديجيتالي بطور قابل ملاحظه اي بيشتر از تبليغات بَنِري مورد توجه بصري قرار مي گيرد.

اين گزارش بر اساس اطلاعات حاصله از يک تحقيق است که در آن يک بنر ساختگي و يک تبليغ محلي آن لاين ساخته شده توسط 5 مورد تبليغاتي به صورت يك ويديو كه تجربه دنبال کردن فيد يک مقاله را شبيه سازي مي کرد، به شرکت کنندگان نشان داده شدند. با استفاده از ترکيبي از اطلاعات EEG – مقياسهاي ميزان فعاليت رشته هاي عصبي مغز –و نيز دنبال کردن حرکات چشم, “نيلسن” بطور كمّي مشخص کرد که تمرکز شرکت کنندگان کجا و چگونه معطوف مي شود.

در شبيه سازي دسک تاپ، تبليغات محلي آن لاين داخل فيد 25% بيشتر از نوع  بنري آن ، توجه شرکت کنندگان در اين تحقيق را به خود جلب کرد. در تبلت ها نيز تبليغات محلي آن لاين دو برابر بنرها

توجه بصري دريافت کردند.

تبليغات محلي آن لاين در مقابل تبليغات بنري

همچنين تبليغات محلي آن لاين و تبليغات بنري، با روش هاي مختلفي توسط شرکت کنندگان در تحقيق مورد پردازش بصري قرار گرفتند.

به متن هاي نوشته شده در تبليغات نمايش داده شده بنري توجه بصري کمي شد يا اصلاً توجه نشد, بلكه شرکت کنندگان در تحقيق، تبليغات موجود در محيط حاشيه اي ديد را پردازش كردند. مشابه نحوه ديدن تصاوير توسط آنها.

در تبليغات محلي آن لاين، تمرکز بصري بيشتر بر متن بود تا چيزهاي كم اهميت, مثلا مضامين ويرايشي اطراف. به عبارت ديگر, تبليغات محلي آن لاين علاوه بر ديده شدن، خوانده مي شوند.

بررسي در خصوص دنبال کردن حرکت چشم: تبليغات محلي آن لاين در مقابل تبليغات بنري

درباره تحقيق:

اين گزارش بر اساس اطلاعات حاصله از يک تحقيق است که در آن يک بنر ساختگي و يک تبليغ محلي آن لاين ساخته شده توسط 5 مورد تبليغاتي به صورت يك ويديو كه تجربه دنبال کردن فيد يک مقاله را شبيه سازي مي کرد، به شرکت کنندگان نشان داده شدند.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد (مجله تخصصی کسب و کار سایت سندباد) محفوظ می باشد*

ارسال یک دیدگاه