وزیر صنعت، معدن و تجارت: هدف گذاری ما سرمایه گذاری در ۱۰ زمینه معین کالایی برای جهش صادرات کشور است

0
55
وزیر صنعت، معدن و تجارت: هدف گذاری ما سرمایه گذاری در ۱۰ زمینه معین کالایی برای جهش صادرات کشور است

ارسال یک دیدگاه