وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: همه امکانات را برای صادرات تجهیز کنیم

0
59
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: همه امکانات را برای صادرات تجهیز کنیم

محمدرضا نعمت زاده: هدف گذاری ما برنامه ریزی و سرمایه گذاری در 10 زمینه مشخص کالایی برای جهش صادرات کشور است

در زمینه صادرات نیاز به کار زیاد داریم و با تداوم در این کار اشتغال، فن آوری و بازار ایجاد می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع تولیدکنندگان جوان کشور با بیان این مطلب افزود: با توسعه بازار صادرات قیمت ها، شرایط، صنعت و محصولات تولیدی ما رقابت پذیر می شود که خروجی آن افزایش درآمد سرانه و ملی است.

محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد: البته همه تاکید من روی صادرات نیست، بلکه واردات هم زیاد خواهد شد اما کالاهایی را وارد می کنیم که نیاز داریم.

وی با اشاره به این مطالب که آمار جهانی نشان می دهد به ازای یک واحد سرمایه گذاری خارجی 2 واحد صادراتی زیاد می شود گفت: ما در جهانگردی و گردشگری نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی داریم که این می تواند زمینه بزرگ درآمد باشد.

نعمت زاده همچنین یادآور شد: صادرات در تمام زمینه ها حتی کالاهای فرهنگی ارزشمند است که این امر تاکنون فراموش شده است.

به گفته مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات در هر بخش و زمینه ای نیاز به سرمایه گذاری دارد و نباید این اهرم را نادیده گرفت.

وی در ادامه از برنامه ریزی و اخذ تصمیمات لازم برای جهش صادراتی در کشور خبر دارد و افزود: اگرچه این هدف گذاری به نظر مشکل است ولی برنامه داریم که در حداقل 10 زمینه مشخص برای صادرات سرمایه گذاری کنیم و همه امکانات خود را به این سمت سوق دهیم.

نعمت زاده با نام بردن از چند آیتم مستعد برای صادرات گفت: نباید فقط به صنعت فکر کنیم بلکه تجارت ساده تا تجارت خارجی را می توانیم توسعه دهیم و در این مسیر شرکت های بازرگانی توانمند را به کار گیریم و در زمینه صادرات ساختار مناسب را تجهیز کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به جوانان تولید کننده گفت :این جوانان هستند که با توجه به دانش کسب شده و احساس مسئولیت و با خلاقیت کارهایی که برای دیگران قابل  تصور نیست خلق می کنند.

نعمت زاده با ابراز رضایت از توانمندیهای قشر جوان تحصیلکرده  و تولید کننده  برای کمک به دستاوردهای آنها قول همکاری داد.

منبع : سندباد

ارسال یک دیدگاه