فرش قرمز برای شرکت نیواد برزن – صادر کننده برتر سال 1396 استان تهران

0
37
سمیع سمیعی - نیواد برزن

سمیع سمیعی مدیر عامل شرکت نیواد برزن ، پس از انتخاب این شرکت به عنوان صادر کننده برتر استان تهران در سال 96 گفت: دولت باید برای احیاء جایگاه و تقویت برند فرش ایرانی هزینه کند.

نیواد برزن شرکت بازرگانی فعال در زمینه صادرات فرش ایرانی به چهار گوشه دنیاست صادر کنندگان فرش به نوعی  سفیران صنعت فرش کشور هستند که دولت باید از آنها حمایت کند.

ارسال یک دیدگاه