نشست رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد و مهندس مس فروش و آقای بهمن خطیبی در پی حذف معدن مس با ذخایر غنی در حوزه شهرستان ملارد

0
50
نشست رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ملارد و مهندس مس فروش و آقای بهمن خطیبی در پی حذف معدن مس با ذخایر غنی در حوزه شهرستان ملارد

ارسال یک دیدگاه