در جلسه ستاد تسهیل استان تهران،سید حسین هاشمی استاندار تهران،از شرکت فرآورده های لبنی میهن به عنوان یک برند مهم صنایع لبنی و بستنی کشور نام برد

0
71

ارسال یک دیدگاه