مهندس خسرو افشار مدیرعامل شرکت ایرانیان تجهیز سینا یکی از تولیدکنندگان مستقل و معتبر انواع دریل و اره جراحی استیل در کشور طی اظهاراتی از عدم اجرای قاطعانه قوانین موجود برای حمایت از صنعت انتقاد کرد و خواستار اصلاح این شرایط شد

0
69
مهندس خسرو افشار مدیرعامل شرکت ایرانیان تجهیز سینا یکی از تولیدکنندگان مستقل و معتبر انواع دریل و اره جراحی استیل در کشور طی اظهاراتی از عدم اجرای قاطعانه قوانین موجود برای حمایت از صنعت انتقاد کرد و خواستار اصلاح این شرایط شد

ارسال یک دیدگاه