مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مطرح کرد:انتظار می رود انجمن صنفی و کانونهای استانی و عالی در بهبود فضای کسب و کار جامعه کمک و مساعدت بیشتری داشته باشند.

0
66
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مطرح کرد:انتظار می رود انجمن صنفی و کانونهای استانی و عالی در بهبود فضای کسب و کار جامعه کمک و مساعدت بیشتری داشته باشند.

ارسال یک دیدگاه