محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:با توسعه بازار صادرات قیمت ها، شرایط، صنعت و محصولات تولیدی ما رقابت پذیر می شود که خروجی آن افزایش درآمد سرانه و ملی است

0
58
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:با توسعه بازار صادرات قیمت ها، شرایط، صنعت و محصولات تولیدی ما رقابت پذیر می شود که خروجی آن افزایش درآمد سرانه و ملی است

ارسال یک دیدگاه