محمدرضا مس فروش: اتکا به برنامه ریزی و توجه به چالش های بازارهای صادراتی، نتایج مفیدی خواهد داشت ولی نباید مسیر را با وعده ها اشتباه بگیریم که این تفکر انجام کار را از ما می گیرد

رفع دغدغه های صادرکنندگان  از طریق ایجاد مشوق ها و اجرای شاخص های اهداف اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بازدید از یک واحد تولیدی صادرکننده مصنوعات پلیمری با بیان این مطلب گفت: نباید توانمندی های صنعت و تولید کشور را برای جذب بازارهای هدف نادیده بگیریم. هرچند مشکلات جدی وجود دارد .

محمدرضا مس فروش اضافه کرد: تاکید مقام عالی وزارت و سایر مسئولان و ارگانهای ذیربط  متولی در بخش صنعت، معدن و تجارت حمایت از صادرکنندگان است  که تحقق این امر و توسعه اهداف صادراتی، منوط به رعایت پاره ای الزامات از جمله به کارگیری اهرم های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی مطلوب است.

وی با اشاره به این مطلب که کیفیت محصول براساس استانداردهای جهانی، شناخت نیاز بازارهای هدف، استفاده از دانش روز به شیوه های موثر و حتی المقدور تلاش و سوق دادن سرمایه گذاری به این سمت اجتناب ناپذیر است گفت: صادرات به ریاضت نیاز دارد که تنها  با این دستاوردها محقق می شود.

به گفته مس فروش، اتکا به این برنامه ریزی و توجه به رفع چالش های بازارهای صادراتی، نتایج مفیدی خواهد داشت ولی نباید مسیر را با وعده ها اشتباه بگیریم که این تفکر انجام کار را از ما می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت روند افزایش صادرات غیر نفتی در چهار چوب دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی را امری ممکن دانست اما هشدار داد: صادرکنندگان عزیز برای نفوذ در بازارهای هدف رقبا را دستکم نگیرند و توقع بیش از حد از دولت را هم محور برنامه ریزی های صادراتی خود قرار ندهند.

این مقام صنعت، معدن و تجارت که متولی برگزاری هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برتر استان تهران است همچنین افزود: حضور در نمایشگاههای بین المللی و کسب و ارائه و بهره گیری  دستاوردهای مفید این بازدیدها در نشست ها و همایش های داخلی بسیار مفید است و خودباوری در تمام ارکان فعالان صادرکننده کشور را افزایش می دهد.

منبع: سندباد