قیمت گل و گیاه

0
16

جدید ترین نرخ  گل و گیاه، با سندباد

یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۵:۴۴
گلدانی
نام گل درجه دو واحد درجه یک
آزالیا (سایز سطل زباله) ۶۰,۰۰۰ گلدانی ۸۰,۰۰۰
آرالیای ژاپنی بزرگ سطل ۱۰ یا ۱۲ ۲۰,۰۰۰ گلدانی ۴۰,۰۰۰
آزالیا (سایز سطل نیم زباله) ۴۵,۰۰۰ گلدانی ۶۰,۰۰۰
آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل ۱۰ یا ۱۲ ۳۰,۰۰۰ گلدانی ۵۰,۰۰۰
آرالیا متوسط سطل ۷ ۲۰,۰۰۰ گلدانی ۳۰,۰۰۰
آزالیا بزرگ سطل ۱۰ یا ۱۲ ۳۰,۰۰۰ گلدانی ۴۵,۰۰۰
آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل ۷ ۲۰,۰۰۰ گلدانی ۳۰,۰۰۰
آرالیا کوچک سطل ۴ ۱۰,۰۰۰ گلدانی ۲۰,۰۰۰
آزالیا متوسط سطل ۷ ۲۰,۰۰۰ گلدانی ۳۰,۰۰۰
آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل۴ ۱۰,۰۰۰ گلدانی ۲۰,۰۰۰
گل و گیاه (دسته ای - شاخه ای)
نام گل درجه دو واحد درجه یک
آفتاب گردان زینتی ۱,۵۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
آلسترومریا (ساقه بلند) ۱,۸۰۰ شاخه ای ۲,۵۰۰
آلسترومریا (ساقه کوتاه) ۱,۰۰۰ شاخه ای ۱,۸۰۰
استرلیزیا بزرگ(ساقه بلند) ۳,۰۰۰ شاخه ای ۵,۰۰۰
استرلیزیا کوچک (ساقه کوتاه) ۲,۰۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
آماریلیس ۳,۰۰۰ شاخه ای ۵,۰۰۰
آنتوریوم بزرگ سوپر ۵,۰۰۰ شاخه ای ۸,۰۰۰
آنتوریوم متوسط ۳,۰۰۰ شاخه ای ۵,۰۰۰
آنتوریوم مينياتوري ۱,۵۰۰ شاخه ای ۲,۰۰۰
آنومان (شقایق) ۱,۰۰۰ شاخه ای ۱,۵۰۰
آنومان (شقایق) دسته ای ۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰
بامبو با برگ ۱۰,۰۰۰ شاخه ای ۱۷,۰۰۰
بامبو بدون برگ ۵,۰۰۰ شاخه ای ۱۰,۰۰۰
تاج خروس ۱,۵۰۰ دسته ای ۳,۰۰۰
ختمی ۱,۵۰۰ دسته ای ۳,۰۰۰
جعفری ۱,۵۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
داودی مینیاتوری ۳,۰۰۰ دسته ای ۶,۰۰۰
داوودي شاخه ای ۷۰۰ ۲,۰۰۰
رز ایرانی ۱,۵۰۰ شاخه ای ۳,۵۰۰
رز خارجی ۳,۰۰۰ شاخه ای ۶,۰۰۰
زنبق ۱,۵۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
ژربرا خارجی (در شت) ۱,۰۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
شب بو بزرگ ۲,۰۰۰ شاخه ای ۳,۵۰۰
شب بو متوسط ۱,۰۰۰ شاخه ای ۲,۰۰۰
شيپوري شاخه ای ۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰
صد توماني ۲,۰۰۰ دسته ای ۳,۰۰۰
فريزيا ايراني ۱,۵۰۰ دسته ای ۳,۵۰۰
فريزيا هلندي ۲,۰۰۰ دسته ای ۵,۰۰۰
قرن فل ۳,۰۰۰ دسته ای ۴,۰۰۰
گلایل ۱,۵۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
لاله ۲,۰۰۰ شاخه ای ۴,۰۰۰
لاله واژگون ۲,۰۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
لیلیوم اوريانتال معطر ۱۰,۰۰۰ شاخه ای ۱۶,۰۰۰
لیلیوم معمولي ۴,۰۰۰ شاخه ای ۹,۰۰۰
ليسيانتوس ۳,۰۰۰ دسته ای ۵,۰۰۰
مارگريت ۱,۰۰۰ شاخه ای ۲,۰۰۰
مريم ۱,۰۰۰ شاخه ای ۳,۰۰۰
میخک ۱,۰۰۰ شاخه ای ۲,۰۰۰
میخک مینیاتوری ۲,۰۰۰ دسته ای ۵,۰۰۰
میمون ۱,۵۰۰ دسته ای ۳,۵۰۰
نرگس شیراز ۱,۵۰۰ دسته ای ۳,۰۰۰
نرگس هلندی ۱,۰۰۰ شاخه ای ۲,۰۰۰
همیشه بهار دسته ای ۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰
بید فری ۵,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۷,۰۰۰
بید قرمز ۳,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۶,۰۰۰
برگ استر ۴,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۶,۰۰۰
برگ انجیری ۷,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۰,۰۰۰
برگ انجیری فری ۷,۰۰۰ دسته ۲۰ عددی ۱۰,۰۰۰
برگ ارالیا ۸,۰۰۰ دسته حجمی ۱۲,۰۰۰
برگ بنجامین سبز و ابلق دسته حجمی ۳,۰۰۰ ۶,۰۰۰
برگ کاج نوئل ۸,۰۰۰ دسته حجمی ۱۵,۰۰۰
برگ کاج طلایی ۴,۰۰۰ دسته حجمی ۶,۰۰۰
برگ شمشاد سبز نعنایی ۱۰,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۵,۰۰۰
برگ شمشاد ابلق ۱۰,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۵,۰۰۰
برگ سیکاس بلند ۸,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۲,۰۰۰
برگ سیکاس متوسط ۶,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۰,۰۰۰
برگ سیکاس کوتاه دسته ۱۰ عددی ۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰
برگ دراسینا سوزنی ۱۰,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۴,۰۰۰
برگ عبایی ۷,۰۰۰ دسته ۱۰ عددی ۱۲,۰۰۰
گردی اسپارا ۱۰,۰۰۰ دسته حجمی ۱۵,۰۰۰
برگ شویدی ۳,۰۰۰ دسته حجمی ۶,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه