قیمت گل و گیاه

0
100

جدید ترین نرخ  گل و گیاه، با سندباد

یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۵:۴۴
گلدانی
نام گلدرجه دوواحددرجه یک
  آرالیا متوسط سطل ۷۲۰,۰۰۰گلدانی۳۰,۰۰۰
  آزالیا بزرگ سطل ۱۰ یا ۱۲۳۰,۰۰۰گلدانی۴۵,۰۰۰
  آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل ۷۲۰,۰۰۰گلدانی۳۰,۰۰۰
  آرالیا کوچک سطل ۴۱۰,۰۰۰گلدانی۲۰,۰۰۰
  آزالیا متوسط سطل ۷۲۰,۰۰۰گلدانی۳۰,۰۰۰
  آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل۴۱۰,۰۰۰گلدانی۲۰,۰۰۰
  آزالیا (سایز سطل زباله)۶۰,۰۰۰گلدانی۸۰,۰۰۰
  آرالیای ژاپنی بزرگ سطل ۱۰ یا ۱۲۲۰,۰۰۰گلدانی۴۰,۰۰۰
  آزالیا (سایز سطل نیم زباله)۴۵,۰۰۰گلدانی۶۰,۰۰۰
  آخیس باخیس (گیاه شمع طلایی) سطل ۱۰ یا ۱۲۳۰,۰۰۰گلدانی۵۰,۰۰۰
گل و گیاه (دسته ای - شاخه ای)
نام گلدرجه دوواحددرجه یک
  آفتاب گردان زینتی۱,۵۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  آلسترومریا (ساقه بلند)۱,۸۰۰شاخه ای۲,۵۰۰
  آلسترومریا (ساقه کوتاه)۱,۰۰۰شاخه ای۱,۸۰۰
  استرلیزیا بزرگ(ساقه بلند)۳,۰۰۰شاخه ای۵,۰۰۰
  استرلیزیا کوچک (ساقه کوتاه)۲,۰۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  آماریلیس۳,۰۰۰شاخه ای۵,۰۰۰
  آنتوریوم بزرگ سوپر۵,۰۰۰شاخه ای۸,۰۰۰
  آنتوریوم متوسط۳,۰۰۰شاخه ای۵,۰۰۰
  آنتوریوم مينياتوريشاخه ای۱,۵۰۰۲,۰۰۰
  آنومان (شقایق)۱,۰۰۰شاخه ای۱,۵۰۰
  آنومان (شقایق)۲,۰۰۰دسته ای۴,۰۰۰
  بامبو با برگ۱۰,۰۰۰شاخه ای۱۷,۰۰۰
  بامبو بدون برگ۵,۰۰۰شاخه ای۱۰,۰۰۰
  تاج خروس۱,۵۰۰دسته ای۳,۰۰۰
  ختمی۱,۵۰۰دسته ای۳,۰۰۰
  جعفریشاخه ای۱,۵۰۰۳,۰۰۰
  داودی مینیاتوری۳,۰۰۰دسته ای۶,۰۰۰
  داوودي۷۰۰شاخه ای۲,۰۰۰
  رز ایرانی۱,۵۰۰شاخه ای۳,۵۰۰
  رز خارجی۳,۰۰۰شاخه ای۶,۰۰۰
  زنبق۱,۵۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  ژربرا خارجی (در شت)۱,۰۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  شب بو بزرگشاخه ای۲,۰۰۰۳,۵۰۰
  شب بو متوسط۱,۰۰۰شاخه ای۲,۰۰۰
  شيپوري۲,۰۰۰شاخه ای۴,۰۰۰
  صد توماني۲,۰۰۰دسته ای۳,۰۰۰
  فريزيا ايراني۱,۵۰۰دسته ای۳,۵۰۰
  فريزيا هلندي۲,۰۰۰دسته ای۵,۰۰۰
  قرن فل۳,۰۰۰دسته ای۴,۰۰۰
  گلایل۱,۵۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  لاله۲,۰۰۰شاخه ای۴,۰۰۰
  لاله واژگون۲,۰۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  لیلیوم اوريانتال معطر۱۰,۰۰۰شاخه ای۱۶,۰۰۰
  لیلیوم معمولي۴,۰۰۰شاخه ای۹,۰۰۰
  ليسيانتوس۳,۰۰۰دسته ای۵,۰۰۰
  مارگريت۱,۰۰۰شاخه ای۲,۰۰۰
  مريم۱,۰۰۰شاخه ای۳,۰۰۰
  میخک۱,۰۰۰شاخه ای۲,۰۰۰
  میخک مینیاتوری۲,۰۰۰دسته ای۵,۰۰۰
  میمون۱,۵۰۰دسته ای۳,۵۰۰
  نرگس شیرازدسته ای۱,۵۰۰۳,۰۰۰
  نرگس هلندی۱,۰۰۰شاخه ای۲,۰۰۰
  همیشه بهار۲,۰۰۰دسته ای۴,۰۰۰
  بید فری۵,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۷,۰۰۰
  بید قرمز۳,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۶,۰۰۰
  برگ استر۴,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۶,۰۰۰
  برگ انجیری۷,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۰,۰۰۰
  برگ انجیری فریدسته ۲۰ عددی۷,۰۰۰۱۰,۰۰۰
  برگ ارالیا۸,۰۰۰دسته حجمی۱۲,۰۰۰
  برگ بنجامین سبز و ابلق۳,۰۰۰دسته حجمی۶,۰۰۰
  برگ کاج نوئل۸,۰۰۰دسته حجمی۱۵,۰۰۰
  برگ کاج طلایی۴,۰۰۰دسته حجمی۶,۰۰۰
  برگ شمشاد سبز نعنایی۱۰,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۵,۰۰۰
  برگ شمشاد ابلق۱۰,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۵,۰۰۰
  برگ سیکاس بلنددسته ۱۰ عددی۸,۰۰۰۱۲,۰۰۰
  برگ سیکاس متوسط۶,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۰,۰۰۰
  برگ سیکاس کوتاه۴,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۸,۰۰۰
  برگ دراسینا سوزنی۱۰,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۴,۰۰۰
  برگ عبایی۷,۰۰۰دسته ۱۰ عددی۱۲,۰۰۰
  گردی اسپارا۱۰,۰۰۰دسته حجمی۱۵,۰۰۰
  برگ شویدی۳,۰۰۰دسته حجمی۶,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه