قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

0
93

جدید ترین نرخ نهاده های دامی و کشاورزی، با سندباد

چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۶ ، ۱۸:۰۲:۰۳
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصولمیانگین قیمت ( ریال )تغییر
  جوجه یکروزه گوشتی۱۶,۲۳۸(۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه تخمگذار۳۳,۰۰۰(‎۱۱.۸۶%‏)‎۳,۵۰۰‏
  تخم مرغ۷۸,۸۱۰(۰.۰۰%)۰
  مرغ زنده۵۲,۳۹۷(۰.۰۰%)۰
  مرغ کشتار۷۵,۷۵۶(۰.۰۰%)۰
  گوشت مرغ مادر۵۲,۰۷۱(۰.۰۰%)۰
  جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  بوقلمون زنده۸۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  بوقلمون کشتار۱۱۲,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  دام زنده۱۴۹,۰۸۳(۰.۰۰%)۰
  دام کشتار۳۱۵,۲۰۸(۰.۰۰%)۰
  گوشت منجمد۲۳۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  ذرت۹,۱۱۰(۰.۰۰%)۰
  کنجاله آفتابگردان۱۰,۳۶۳(۰.۰۰%)۰
  کنجاله سویا۱۹,۱۵۵(۰.۰۰%)۰
  کنجاله کلزا۱۳,۹۶۰(۰.۰۰%)۰
  سبوس برنج۷۴۲(۰.۰۰%)۰
  متیونین۱۵۳,۱۶۷(۰.۰۰%)۰
  ترئونین۹۰,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  کولین۹۰,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  لیزین۸۳,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
  کاه۲,۹۰۰(‎۲۰.۸۳%‏)‎۵۰۰‏
  فسفات۱۹,۹۸۶(۰.۰۰%)۰
  باگاس۲,۰۵۰(۰.۰۰%)۰
  گندم۱۲,۰۳۲(۰.۰۰%)۰
  پودر ماهی۳۸,۴۱۷(۰.۰۰%)۰
  جو۱۰,۷۱۱(۰.۰۰%)۰
  یونجه۱۰,۸۳۸(۰.۰۰%)۰
  کنجاله تخم پنبه۱۴,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
  کربنات کلسیم۶۵۰(۰.۰۰%)۰
  جوش شیرین۲۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  پودر چربی۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
  سبوس گندم۸,۲۱۷(۰.۰۰%)۰

ارسال یک دیدگاه