قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

0
49

جدید ترین نرخ نهاده های دامی و کشاورزی، با سندباد

چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۲:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصولمیانگین قیمت ( ریال )تغییر
جوجه یکروزه گوشتی۱۴,۲۸۳(۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار۳۳,۰۰۰(‎۱۱.۸۶%‏)‎۳,۵۰۰‏
تخم مرغ۵۹,۶۸۳(۰.۰۰%)۰
مرغ زنده۴۷,۷۵۳(‎-۰.۰۸%‏)‎-۳۷‏
مرغ کشتار۷۰,۱۰۲(‎-۰.۰۲%‏)‎-۱۵‏
گوشت مرغ مادر۵۰,۰۷۱(۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون۱۲۲,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده۸۱,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار۱۲۲,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
دام زنده۱۵۰,۵۴۲(۰.۰۰%)۰
دام کشتار۳۱۶,۴۵۸(۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد۲۳۷,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
ذرت۱۰,۵۶۰(۰.۰۰%)۰
کنجاله آفتابگردان۱۰,۲۸۳(۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا۱۷,۸۷۳(۰.۰۰%)۰
کنجاله کلزا۱۴,۸۵۰(۰.۰۰%)۰
سبوس برنج۷۴۲(۰.۰۰%)۰
متیونین۱۶۳,۱۶۷(۰.۰۰%)۰
ترئونین۱۴۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
لیزین۷۷,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
کولین۸۴,۵۰۰(‎۵۷.۹۴%‏)‎۳۱,۰۰۰‏
کاه۲,۹۰۰(‎۲۰.۸۳%‏)‎۵۰۰‏
فسفات۱۹,۸۰۰(‎۱.۲۸%‏)‎۲۵۰‏
باگاس۲,۰۵۰(۰.۰۰%)۰
گندم۱۱,۸۳۶(۰.۰۰%)۰
پودر ماهی۳۸,۴۱۷(۰.۰۰%)۰
جو۱۰,۲۴۵(۰.۰۰%)۰
یونجه۱۰,۸۳۸(۰.۰۰%)۰
کنجاله تخم پنبه۱۳,۳۸۳(۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم۶۵۰(۰.۰۰%)۰
جوش شیرین۱۹,۲۵۰(۰.۰۰%)۰
پودر چربی۵۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
سبوس گندم۷,۵۸۸(۰.۰۰%)۰

ارسال یک دیدگاه