قیمت نهاده های دامی و کشاورزی

0
17

جدید ترین نرخ نهاده های دامی و کشاورزی، با سندباد

شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۲:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
نام محصول میانگین قیمت ( ریال ) تغییر
جوجه یکروزه گوشتی ۱۷,۲۰۰ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه تخمگذار ۳۳,۰۰۰ (‎۱۱.۸۶%‏)‎۳,۵۰۰‏
تخم مرغ ۴۶,۶۸۸ (۰.۰۰%)۰
مرغ زنده ۴۴,۶۹۸ (‎۴.۵۸%‏)‎۱,۹۵۷‏
مرغ کشتار ۶۵,۳۷۲ (‎۴.۶۳%‏)‎۲,۸۹۰‏
گوشت مرغ مادر ۵۸,۰۷۱ (۰.۰۰%)۰
جوجه یکروزه بوقلمون ۱۲۲,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون زنده ۶۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
بوقلمون کشتار ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام زنده ۱۵۱,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
دام کشتار ۳۲۱,۲۵۰ (۰.۰۰%)۰
گوشت منجمد ۲۴۱,۳۰۰ (۰.۰۰%)۰
ذرت ۹,۰۳۶ (‎-۲.۱۳%‏)‎-۱۹۷‏
کنجاله آفتابگردان ۸,۸۵۰ (۰.۰۰%)۰
کنجاله سویا ۱۶,۵۲۱ (‎۱.۴۴%‏)‎۲۳۵‏
کنجاله کلزا ۱۴,۴۷۵ (‎۰.۱۷%‏)‎۲۵‏
سبوس برنج ۷۴۲ (۰.۰۰%)۰
متیونین ۱۵۴,۶۶۷ (۰.۰۰%)۰
ترئونین ۱۶۷,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کولین ۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لیزین ۸۳,۵۰۰ (۰.۰۰%)۰
کاه ۲,۹۰۰ (‎۲۰.۸۳%‏)‎۵۰۰‏
فسفات ۱۹,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
باگاس ۲,۰۵۰ (۰.۰۰%)۰
گندم ۱۱,۸۳۶ (۰.۰۰%)۰
پودر ماهی ۳۸,۴۱۷ (۰.۰۰%)۰
جو ۱۰,۴۸۹ (‎-۰.۴۲%‏)‎-۴۴‏
یونجه ۱۰,۷۱۳ (‎۱۷.۸۸%‏)‎۱,۶۲۵‏
کنجاله تخم پنبه ۱۳,۰۱۷ (۰.۰۰%)۰
کربنات کلسیم ۶۵۰ (۰.۰۰%)۰
جوش شیرین ۱۷,۵۵۰ (۰.۰۰%)۰
پودر چربی ۵۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سبوس گندم ۷,۴۱۳ (۰.۰۰%)۰

ارسال یک دیدگاه