قیمت لاستیک خودرو

2
608

جدید ترین نرخ لاستیک خودرو، با سندباد

پنجشنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۶:۱۶
لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵. پژو پارس . رانا . روآ
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لافنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۷۵,۰۰۰
لافنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۴۵,۰۰۰
لینگ لانگسايز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
لینگ لانگسايز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
فالکن---۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
کومهوساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
نکسن---۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
میشلنساخت انگلیس۱۸۵.۶۵.۱۴۵۳۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
میشلنساخت ژاپن۱۹۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
هانکوکساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
هانکوکیخ شکن۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰---
هانکوکساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
هانکوک---۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
رودستونسایز پهن پژو ۴۰۵۲۱۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
بارز---۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
بارز---۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر---۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
ایران تایر---۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
یزد تایر---۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
یزد تایر---۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
گود یر---۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰--
دناسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
دناسایز پهن۲۰۵.۵۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
گلدستونسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۵۰.۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
لوسینیسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۰۵,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۹۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
سومیتوموسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
سومیتومو---۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۵۱۵,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۹۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵.۶۵.۱۴۸۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
مارشالسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
مکسسچهارفصل۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
مکسسسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۴۹۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۹۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۵۰۵,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۹۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۴۵,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۴۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۸۵.۶۵.۱۴۶۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۹۵.۶۰.۱۴۶۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۴۷۰.۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۹۵.۶۰.۱۴۷۰.۰۰۰۴۱۵,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لافنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۰۵,۰۰۰
لافنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
ایران تایرkarena۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
ایران تایرسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۵۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
گلدستونGS۲۰۰۰۱۸۵.۶۵.۱۵۴۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
بارزسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
یزد تایر---۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
یزد تایر---۱۹۵.۶۵.۱۵۵۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
یزد تایر---۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
کویر تایر---۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایرسایز پهن سمند۱۹۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
کویر تایر---۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
بریجستونساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
بریجستونساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
رودستونN۵۰۰۰۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
آپولوساخت هند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
آپولوساخت هند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۸۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
نکسن---۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
فالکنسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
فالکن---۱۹۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
دنلوپسایز فابریک۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۱۵,۰۰۰
دنلوپسایز پهن سمند۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
دنلوپسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
سایلونساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
لاسا---۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
لاسا---۱۹۵.۵۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
میشلنساخت انگلیس۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۷۲۵,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
گودیرساخت آلمان۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۵۹۵,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
سومیتومو---۱۹۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
سومیتومو---۲۰۵.۶۰.۱۵۶۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۹۵.۵۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
نانکن---۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
نانکن---۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۵,۰۰۰
نانکن---۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۸۵.۶۵.۱۵۶۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
لینگ لانگسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۸۵,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
مارشالسایز پهن سمند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
لوفنساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۹۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
تویوساخت کره۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۵۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۸۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۹۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۸۵.۶۵.۱۵۸۰.۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۸۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۹۵.۶۵.۱۵۷۰.۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۵۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۴۸۵,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۹۵.۵۵.۱۵۹۰.۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۵۹۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۸۵.۶۵.۱۵۹۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۲۰۵.۶۰.۱۵۸۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : MVM ۱۱۰ . پراید . ماتیز
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تری انگلساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
ایران تایرسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
گلدستونسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۱۸۵,۰۰۰
گلدستونسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
دناسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۰۵,۰۰۰
دناسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۱۵,۰۰۰
بارزسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایر---۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
کویر تایر---۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
یزد تایر---۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۱۵,۰۰۰
یزد تایر---۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
آچیلسگل جهت دار۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
آچیلسسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
جی تیچین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
جی تیسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
اورنت۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
اورنت---۱۷۵.۶۰.۱۳۵۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
رودستون---۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۸۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۸۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
گود یر---۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
لینگ لانگساخت چین۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
هانکوک---۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
هانکوک---۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
مارشالسایز فابریک۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتوساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
سایلونساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۵۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
پرساساخت تایلند۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
پریمولساخت چین۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
مکسسساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
مکسسساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
لوسینیسایز پهن۱۷۵.۶۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۸۰.۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۵,۰۰۰
لوفنساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
نانکنساخت کره۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
لاساساخت ترکیه۱۷۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۱۷۵.۶۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۶۵.۶۵.۱۳۹۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
اکسلراساخت اندونزی۱۷۵.۶۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
تاندرساخت تایلند۱۶۵.۶۵.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
تاندرساخت تایلند۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان . وانت مزدا . وانت نیسان
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
دنافابریک وانت پیکان۵۶۰-۱۳۵۰.۰۰۰۱۶۵,۰۰۰
دنالاستیک عقب وانت پیکان۵۹۰-۱۳۵۰.۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
مکسیس---۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
مکسیسUE۱۶۸۱۷۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
مارشالدور سفید۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۶۵.۸۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۱۵,۰۰۰
بارز---۱۷۵.۷۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویرسایز فابریک۱۶۵.۸۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
کویر---۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
یزد تایر---۱۶۵.۸۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۲۰,۰۰۰
یزد تایر---۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰---
ایران تایر---۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
ایران تایر---۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۰۵,۰۰۰
دلیومساخت اندونزی۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰---
رودستوندور سفید۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰---
کومهو---۱۷۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
گلدستون---۱۶۵.۸۰.۱۳۵۰.۰۰۰---
نکسندور سفید . چین۱۶۵.۸۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۶۵.۸۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ---۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتومودور سفید/ساخت ژاپن۱۶۵.۸۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتومو---۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
دنافابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۵۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
دنالاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۵۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
گلدستونفابریک وانت مزدا۶۵۰-۱۴۴۰.۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
گلدستونلاستیک جلو وانت نیسان۷۰۰-۱۶۴۰.۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
گلدستونلاستیک عقب وانت نیسان۷۵۰-۱۶۵۰.۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : ریو . تیبا. دوو اسپیرو
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
لینگ لانگ---۱۷۵.۷۰.۱۳۵۰.۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۲۰۵.۶۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
یزد تایرسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
اورنت---۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰---
رودستون---۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
رودستون---۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۳۵,۰۰۰
زیتکسساخت چین۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
مکسیسساخت اندونزی۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
هانکوکسایز پهن تیبا۱۸۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
هانکوکسایز پهن۲۰۵.۶۰.۱۳۸۰.۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۷۵.۷۰.۱۳۹۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۸۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۱۷۵.۷۰.۱۳۷۰.۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۷۵.۷۰.۱۳۸۰.۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک تیبا۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
مارشالسایز فابریک تیبا۱۷۵.۷۰.۱۳۶۰.۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تری انگلساخت چین۲۰۵.۵۰.۱۶۷۰.۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۱۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۳۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۲۵.۶۰.۱۷۸۰.۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
تری انگلساخت چین۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۵۶۵,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۰۵.۵۰.۱۶۷۰.۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۰۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۱۵.۶۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۳۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
تیگارساخت صربستان۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
بریجستونساخت اندونزی۲۰۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
بریجستونساخت اندونزی۲۱۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
بریجستونساخت ژاپن۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۶۶۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۷۵,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۷۹۰.۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
سومیتوموسایز پهن ماکسیما۲۲۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۳۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۲۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
دنلوپسايز فابریک کمری۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
دنلوپسايز تویوتا آریون۲۱۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۷۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۲۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
دنلوپفابریک اسپورتیج و تویوتا راو۴۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۴۵.۴۰.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۴۵.۴۵.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۴۵.۴۵.۱۹۹۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۶۵.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۶۵.۷۰.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۶۵.۷۵.۱۶۹۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۷۵.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۷۵.۷۰.۱۶۹۰.۰۰۰۱,۱۲۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۸۵.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت ژاپن۲۸۵.۶۰.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۱۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
رودستونفابریک کیا سراتو۲۱۵.۴۵.۱۷۹۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
رودستونساخت کره جنوبی۲۱۵.۵۰.۱۷۹۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
رودستون---۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۶۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۱۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
رودستونسايز X۳۳ و لیفان X۶۰۲۱۵.۶۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۶۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۲۵.۷۰.۱۶۹۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
رودستونفابریک نیو سوناتا و نیو اپتیما۲۲۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۷۴۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۲۵.۶۵.۱۸۷۰.۰۰۰۵۹۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۲۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
رودستونفابریک هیوندای توسان۲۲۵.۵۵.۱۸۷۰.۰۰۰۸۶۰,۰۰۰
رودستونفابریک جنسیس۲۳۵.۵۰.۱۸۹۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۳۵.۶۰.۱۸۷۰.۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
رودستون---۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۳۵.۵۵.۱۸۷۰.۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
رودستونسايز اصلی کاپرا۲۳۵.۷۰.۱۶۷۰.۰۰۰۸۳۵,۰۰۰
رودستونسايز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۸۶۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۴۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۸۷۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۵۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۹۴۰,۰۰۰
رودستونفابریک موهاوی۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
رودستونساخت کره جنوبی۲۶۵.۳۵.۱۸۹۰.۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره جنوبی۲۷۵.۳۵.۱۸۹۰.۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۴۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن . فابریک مزدا۳۲۰۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۷۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۰۵.۶۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۱۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۲۱۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵.۵۰.۱۷۹۰.۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۲۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۹۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۲۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۷۹۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۲۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۲۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
فالکن---۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۶۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۳۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۷۵,۰۰۰
فالکن---۲۳۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۳۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۴۵.۴۰.۱۷۸۰.۰۰۰۸۱۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۴۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۴۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۸۵,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۴۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۵۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۵۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۶۵.۳۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۷۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
کومهواسپورت پژویی۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
کومهوسایز پژو ۴۰۷۲۰۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۱۵.۴۵.۱۷۷۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۱۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۱۵.۵۰.۱۷۷۰.۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۱۵.۶۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۲۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۲۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۲۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۲۵.۵۵.۱۸۷۰.۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۲۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۹۰,۰۰۰
کومهو---۲۳۵.۵۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۹۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۳۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۶۰,۰۰۰
کومهوفابریک جنسیس۲۳۵.۵۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۳۰,۰۰۰
کومهوسايز اصلی کیا اپیروس۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
کومهوفابریک هیوندای IX۵۵۲۴۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۱۰,۰۰۰
کومهوفابریک گرنجور۲۴۵.۴۵.۱۸۷۰.۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۲۰۵.۵۵.۱۶۱۰۰۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۲۱۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۲۱۵.۶۰.۱۶۹۰.۰۰۰۸۳۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۲۲۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۲۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۱۳۰,۰۰۰
میشلنسایز BMW X۳۲۴۵.۴۵.۱۹۹۰.۰۰۰۲,۸۵۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۳۵.۶۰.۱۶۹۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰---
میشلنساخت فرانسه۲۲۵.۴۵.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۳۵.۶۰.۱۶۹۰.۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۳۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۴۵.۴۵.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۵۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
میشلنسایز BMW X۳ - محور عقب۲۷۵.۴۰.۱۹۹۰.۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
نکسن---۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
نکسنسایز لاستیک اپتیما۲۱۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره جنوبی۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۵,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۱۵.۶۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۲۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
نکسنساخت تایوان۲۲۵.۶۵.۱۷۷۰.۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۲۵.۴۵.۱۸۹۰.۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۲۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۱۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۲۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
نکسن---۲۲۵.۵۰.۱۸۸۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵.۵۰.۱۸۹۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۳۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۳۵.۶۰.۱۸۷۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک آزرا۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
نکسنسايز اصلی رونیز و کوراندو۲۴۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
نکسنفابریک وراکروز و فورد EDGE۲۴۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
هانکوک---۱۹۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۶۵,۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰۰۰۰۵۷۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۳۵,۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۱۵.۵۵.۱۷۹۰۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
هانکوکسایز MG۶۲۱۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۱۵.۶۵.۱۶۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۲۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۶۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۳۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک بنز C۲۰۰۲۲۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۵۵,۰۰۰
هانکوکساخت کره جنوبی۲۲۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۸۳۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک بی‌ام و ۵۲۰۲۲۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۸۹۰,۰۰۰
هانکوک---۲۳۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۸۳۰,۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۳۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۳۵.۵۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۳۵.۶۰.۱۸۹۰.۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۳۵.۵۵.۱۹۸۰.۰۰۰۱,۱۱۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۴۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
هانکوکفابریک گرنجور۲۴۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۱۵,۰۰۰
هانکوکفابریک گرنجور۲۴۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۹۱۵,۰۰۰
هانکوکساخت کره۲۴۵.۶۰.۱۸۹۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
هانکوکفابریک گرنجور۲۴۵.۴۰.۱۹۸۰.۰۰۰۱,۰۴۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۶۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
مارشالسايز سوناتا ۶ سیلندر- کمری۲۱۵.۶۰.۱۶۷۰.۰۰۰۶۲۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۲۲۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰---
مارشالساخت کره۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰---
مارشالسايز اصلی هیوندای آزرا۲۳۵.۵۵.۱۷۷۰.۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۲۰۵.۵۰.۱۶۸۰.۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
لوسینیسایز فابریک۲۰۵.۵۵.۱۶۹۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
لوسینیسایز لاستیک سراتو۲۱۵.۴۵.۱۷۹۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
لوسینیسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵.۶۰.۱۶۸۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
جینیوساخت چین۲۳۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۵۳۰,۰۰۰
هدویساخت چین۲۲۵.۴۵.۱۸۶۰.۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
مونتاناساخت اندونزی۲۱۵.۴۵.۱۷۷۰.۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
گودیر---۲۰۵.۵۵.۱۶۸۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
گودیرساخت آلمان۲۳۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
گودیرسایز پانامرا - عقب۲۸۵.۴۰.۱۹۹۰.۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰
گودیرسایز پانامرا - جلو۲۴۵.۴۵.۱۹۹۰.۰۰۰۳,۰۸۰,۰۰۰
پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۷۵.۳۵.۲۰۷۰.۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
پیرلیمناسب برای بی ام و سری ۵۲۴۵.۴۰.۲۰۷۰.۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
پیرلیبنز E Class - محور عقب۲۷۵.۳۰.۱۹۹۰.۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
مکسسسایز هیوندای النترا۲۱۵.۴۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۶۰,۰۰۰
مکسسسایز MG۶۲۱۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۱۹۵.۵۰.۱۶۷۰.۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۰۵.۴۵.۱۶۷۰.۰۰۰۴۸۵,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۰۵.۵۰.۱۶۷۰.۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۱۵.۵۵.۱۷۷۰.۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۲۵.۴۵.۱۶۷۰.۰۰۰۵۹۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۲۵.۵۵.۱۷۷۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۳۵.۵۵.۱۷۷۰.۰۰۰۶۹۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۴۵.۶۵.۱۷۷۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
نانکنساخت تایوان۲۵۵.۴۰.۱۸۹۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
لاسا---۲۰۵.۵۵.۱۶۷۰.۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
لاسا---۲۱۵.۴۵.۱۷۷۰.۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۱۵.۵۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۹۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۱۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۷۹۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۲۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۲۵.۴۵.۱۸۸۰.۰۰۰۹۷۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۲۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۳۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۴۵.۴۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۸۰,۰۰۰
خودروهای SUV & MINI SUV
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
دنلوپسایز فابریک تویوتا پرادو GX۲۱۶.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپفابریک تویوتا پرادو GX۲۶۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
دنلوپفابریک موهاوی و پرادو۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
نکسنMVM X۳۳ و لیفان X۶۰۲۱۵.۶۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک ویتارا۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
نکسنسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۷۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
نکسنسایز سانگ یانگ اکتیون۲۵۵.۶۰.۱۸۹۰.۰۰۰۹۵۰,۰۰۰
نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵.۶۰.۱۸۷۰.۰۰۰۹۹۰,۰۰۰
فالکنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۹۳۰,۰۰۰
فالکن---۲۶۵.۷۰.۱۷۸۰.۰۰۰۹۲۰,۰۰۰
فالکن---۲۵۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۶۰,۰۰۰
فالکن---۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۲۱۰,۰۰۰
فالکن---۲۸۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۲۷۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک سانتافه و سورنتو۲۳۵.۶۰.۱۸۹۰.۰۰۰۸۸۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۹۴۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک نیو سانتافه۲۳۵.۵۵.۱۹۹۰.۰۰۰۱,۰۷۰,۰۰۰
هانکوکسایز فابریک وراکروز۲۴۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۹۴۰,۰۰۰
کومهوMVM X۳۳ و لیفان X۶۰۲۱۵.۶۵.۱۶۷۰.۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
رودستونMVM X۳۳ و لیفان X۶۰۲۱۵.۶۵.۱۶۷۰.۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
رودستونسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
رودستونسایز فابریک توسان۲۲۵.۵۵.۱۸۹۰.۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
رودستونسایز پهن ویتارا۲۳۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۴۰,۰۰۰
رودستونسایز کیا اسپورتیج۲۳۵.۵۵.۱۸۸۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
رودستونسایز فابریک سانتافه۲۳۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۶۶۰,۰۰۰
رودستونسایز فابریک رونیز و کوراندو۲۴۵.۷۰.۱۶۸۰.۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
میشلنساخت فرانسه۲۰۵.۵۰.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
رودستونسایز فابریک وراکروز۲۴۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰
گودیر / آلمانسایز پهن ویتارا۲۳۵.۷۰.۱۶۹۰.۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
میشلنسایز پورشه کاین۲۹۵.۳۵.۲۱۹۰.۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰
مکسسسایز ویتارا۲۲۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
بریجستونسایز ویتارا۲۲۵.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
بریجستونفابریک تویوتا پرادو۲۶۵.۶۵.۱۷۹۰.۰۰۰۱,۴۵۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۶۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۶۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۰۹۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۷۵.۶۵.۱۷۸۰.۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۵۵.۳۵.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰
تویوساخت ژاپن۲۶۵.۶۰.۱۸۸۰.۰۰۰۱,۲۳۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : کامیون . کامیونت . اتوبوس
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
دناگل دو خط۱۲.۰۰R ۲۴---۱,۶۷۰,۰۰۰
دناگل چهار خط۷.۰۰R ۱۶------
دناگل چهار خط۵.۹۰R ۱۳---۱,۸۰۰,۰۰۰
دناگل چهار خط۶.۵۰R ۱۴------
دناگل دنده۷.۵۰R ۱۶---۶۰۰,۰۰۰
گلدستونگل چهار خط۸.۲۵R ۱۶---۶۰۰,۰۰۰
گلدستونگل MRC۶.۵۰R ۱۴------
بارزگل چهار خط۷.۰۰R ۱۶---۴۸۰,۰۰۰
بارزگل دنده۷.۵۰R ۱۶---۵۸۰,۰۰۰
بارزگل چهار خط۷.۵۰R ۱۶---۶۰۰,۰۰۰
بارزگل چهار خط KMN۱۲.۰۰R ۲۴---۱,۵۸۰,۰۰۰
بارزگل دو خط UTN۱۲.۰۰R ۲۴---۱,۶۰۰,۰۰۰
دانلوپگل SP۳۴۱۲۳۵/۷۵R ۱۷.۵---۱,۴۴۰,۰۰۰
دانلوپگل SP۲۲۵۱۲.۰۰R ۲۴---۳,۲۰۰,۰۰۰
دانلوپگل STE۱۲.۰۰R ۲۴---۳,۲۰۰,۰۰۰
دانلوپگل SP۴۴۲۲۳۵/۷۵R ۱۷.۵---۱,۴۴۰,۰۰۰
پرساگل PR۱۰۱۳۸۵/۶۰R ۲۲.۵---۳,۲۰۰,۰۰۰
مکسسگل UM-۹۵۸۱۲.۰۰R ۲۴---۳,۳۵۰,۰۰۰
تری انگلگل TR۶۹۷۳۸۵/۶۵R ۲۲.۵---۲,۴۰۰,۰۰۰
تری انگلگل TRT۰۲۳۸۵/۶۵R ۲۲.۵---۲,۴۵۰,۰۰۰
رینگ
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK۰۱۴فابریک پژو LX۱۵---۱۷۰,۰۰۰
رینگ فابریک ۲۰۷فابریک ۲۰۷۱۵---۱۷۰,۰۰۰
خانواده پژو . خرچنگی IK۰۱۶آلومینیومی۱۵---۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . ۵ پره تخت IK۰۰۴آلومینیومی۱۵---۱۷۰,۰۰۰
خانواده پژو . ۵ پره رونال‏آلومینیومی۱۵---۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . طرح شهاب‏آلومینیومی۱۵---۱۷۵,۰۰۰
خانواده پژو . ALESSIO مدل EUROآلومینیومی۱۶---۲۱۰,۰۰۰
رینگ تندر ۹۰ - AR۰۱۵آلومینیومی------۱۹۰,۰۰۰
رینگ پرایدآلومینیومی۱۳---۱۲۵,۰۰۰
رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...آلومینیومی۱۴---۱۴۵,۰۰۰
تندر ۹۰فولادی۱۵---۸۰,۰۰۰
رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...فولادی۱۳---۳۸,۰۰۰
رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و ...فولادی۱۴---۴۳,۰۰۰
رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...فولادی۱۵---۴۹,۰۰۰
تیوپ
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تیوپ---۱۳---۱۸,۰۰۰
تیوپ---۱۴---۲۰,۰۰۰
تیوپ---۱۵---۲۲,۰۰۰
زنجیر چرخ
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ---۱۳---۵۷,۰۰۰
زنجیر چرخ---۱۴---۶۷,۰۰۰
زنجیر چرخ---۱۵---۷۲,۰۰۰
قالپاق
مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
قالپاق رانا---۱۴---۷,۰۰۰
قالپاق تیبا---۱۳---۶,۵۰۰
قالپاق پژو ۴۰۵---۱۴---۷,۰۰۰
قالپاق سمند---۱۵---۶,۵۰۰
قالپاق سمندطرح جدید۱۵---۷,۵۰۰
قالپاق مزدا سواری ۳۲۳---۱۴---۷,۰۰۰
قالپاق مزدا وانت---۱۴---۶,۵۰۰
قالپاق L۹۰فابریک۱۵---۷,۰۰۰
قالپاق L۹۰طرح جدید۱۵---۷,۵۰۰
قالپاق زانتیافابریک۱۵---۸,۵۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶---۱۴---۶,۵۰۰
قالپاق پژو ۲۰۶طرح جدید۱۴---۷,۰۰۰
قالپاق پراید---۱۳---۵,۰۰۰
قالپاق پیکان---۱۳---۵,۰۰۰

2 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه