قیمت قند و شکر

0
85

جدید ترین نرخ قند و شکر، با سندباد

یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۹:۱۱
قند و شکر
ناموزن ( کیلو گرم )قیمت ( تومان )
  شکر فله---۳,۰۵۰
  قند شکسته کارتنی------
  قند کله فله---۳,۶۵۰
  قند شکسته بسته بندی۰.۵۲,۰۰۰
  قند شکسته بسته بندی۰.۷۳,۰۵۰
  قند شکسته بسته بندی۰.۹۳,۶۵۰
  قند شکسته بسته بندی۱.۸۷,۱۰۰
  قند و شکر بسته بندی۳۱۱,۷۵۰
  قند و شکر بسته بندی۵۱۹,۲۰۰
  قند و شکر بسته بندی۱۰۳۷,۵۰۰
  شکر بسته بندی۰.۹۲,۹۵۰
  شکر بسته بندی۱.۸۵,۹۰۰
  شکر بسته بندی۳۹,۷۵۰
  شکر بسته بندی۵۱۶,۲۵۰
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۴---
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۷---
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۹---
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۱.۸---
  قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۳---
  شکر بسته بندی غیر شرکتی۰.۹---
  شکر بسته بندی غیر شرکتی۱.۸---
  شکر بسته بندی غیر شرکتی۳---

ارسال یک دیدگاه