قیمت قند و شکر

0
33

جدید ترین نرخ قند و شکر، با سندباد

یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۹:۱۱
قند و شکر
ناموزن ( کیلو گرم )قیمت ( تومان )
شکر فله---۳,۰۵۰
قند شکسته کارتنی------
قند کله فله---۳,۶۵۰
قند شکسته بسته بندی۰.۵۲,۰۰۰
قند شکسته بسته بندی۰.۷۳,۰۵۰
قند شکسته بسته بندی۰.۹۳,۶۵۰
قند شکسته بسته بندی۱.۸۷,۱۰۰
قند و شکر بسته بندی۳۱۱,۷۵۰
قند و شکر بسته بندی۵۱۹,۲۰۰
قند و شکر بسته بندی۱۰۳۷,۵۰۰
شکر بسته بندی۰.۹۲,۹۵۰
شکر بسته بندی۱.۸۵,۹۰۰
شکر بسته بندی۳۹,۷۵۰
شکر بسته بندی۵۱۶,۲۵۰
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۴---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۷---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۰.۹---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۱.۸---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی۳---
شکر بسته بندی غیر شرکتی۰.۹---
شکر بسته بندی غیر شرکتی۱.۸---
شکر بسته بندی غیر شرکتی۳---

ارسال یک دیدگاه