قیمت قند و شکر

0
10

جدید ترین نرخ قند و شکر، با سندباد

یکشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۵ ، ۱۲:۲۹:۱۱
قند و شکر
نام وزن ( کیلو گرم ) قیمت ( تومان )
شکر فله --- ۳,۰۵۰
قند شکسته کارتنی --- ---
قند کله فله --- ۳,۶۵۰
قند شکسته بسته بندی ۰.۵ ۲,۰۰۰
قند شکسته بسته بندی ۰.۷ ۳,۰۵۰
قند شکسته بسته بندی ۰.۹ ۳,۶۵۰
قند شکسته بسته بندی ۱.۸ ۷,۱۰۰
قند و شکر بسته بندی ۳ ۱۱,۷۵۰
قند و شکر بسته بندی ۵ ۱۹,۲۰۰
قند و شکر بسته بندی ۱۰ ۳۷,۵۰۰
شکر بسته بندی ۰.۹ ۲,۹۵۰
شکر بسته بندی ۱.۸ ۵,۹۰۰
شکر بسته بندی ۳ ۹,۷۵۰
شکر بسته بندی ۵ ۱۶,۲۵۰
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی ۰.۴ ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی ۰.۷ ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی ۰.۹ ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی ۱.۸ ---
قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی ۳ ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی ۰.۹ ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی ۱.۸ ---
شکر بسته بندی غیر شرکتی ۳ ---

ارسال یک دیدگاه