قیمت روز مسکن تهران

0
15

جدید ترین نرخ مسکن تهران، با سندباد

دوشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ، ۱۳:۵۲:۲۲
منطقه ۱
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
تجریش . میدان قدس نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . فناخسرو نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . جعفرآباد نو ساز ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . واعظی نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
میدان تجریش . سعد آباد نوساز ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
الهیه . کوهیار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . شریفی منش نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . گلنار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
الهیه . خزر شمالی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کیهان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مردانی نوساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . کوه سفید نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . انتهای آصف نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زعفرانیه . پسیان نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . سالار نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . ملکی نو ساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
محمودیه . اردیبهشت نوساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . صفای اصفهانی نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
محمودیه . پارك وی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . خیابان نهم نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک . گلستان نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ولنجك . میدان دانشگاه نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
شهرک صدف نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
ولنجک . ساسان نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ولنجک . بلوار دانشجو نو ساز ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
شهرک شهید محلاتی ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
شهرک دانشگاه نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شهرک گلها نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
دركه . كوهسار نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار قائم نوساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
ازگل . گلچین جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
ازگل . خیابان درختی نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
ازگل . بلوار صدرنژاد نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
ازگل . میدان میوه و تره بار نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
رستم آباد نوساز ---
دارآباد . ۲۰ متری آفرینش نو ساز ۷,۹۰۰,۰۰۰
دارآباد . میدان دارآباد نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
دار آباد . بلوار هاشمی ۱۲ ۵,۴۰۰,۰۰۰
دارآباد . محدوده موزه دارآباد نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیر نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . بشارت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سوهانک . محدوده کمیته امداد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
سوهانک . سوهانی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
سوهانک . بیدستان نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
منظریه نوساز ۹,۳۰۰,۰۰۰
قیطریه . دستور شمالی نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . بلوار كاوه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . محدوده پارک قیطریه نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . صاحبی نوساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
قیطریه . بهار جنوبی نو ساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه . چیذر نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
قیطریه . سه راه قیطریه نوساز ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک لاله نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک کوثر نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . شهرک ابوذر نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . مقصود بیگ نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تجریش . میدان قدس نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
شهرک ابوذر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . فروردین نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . اندرزگو نوساز ۸,۸۰۰,۰۰۰
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فرمانیه . کوهستان نوساز ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
فرمانیه . سلیمی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
صاحبقرانیه نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . بوعلی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
دزاشیب . رمضانی نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
جماران . حسن پور نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - مژده نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - امیدوار نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - همایون نوساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
نیاوران - شمال کاخ نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نیاوران - پارک مهر نو ساز ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
دربند - گلابدره نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
دربند - اسدالهی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
دربند - محدوده کلانتری نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
دربند - بعد از کاخ سعدآباد نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . گلستان شمالی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان گلزار نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
اقدسیه . خیابان سپند نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اقدسیه . بلوار مجدی نوساز ۶,۳۰۰,۰۰۰
آجودانیه . بهزاد نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده پارك شطرنج نوساز ۱,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . کوچه ۲ شرقی نوساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
آجودانیه . پورابتهاج نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوده مترو قیطریه نو ساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . گلستان نو ساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . محدوده پمپ بنزین نو ساز ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
باغ فردوس . ناصری نو ساز ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
فرشته . تختی نو ساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فرشته . بوسنی هرزگوین نو ساز ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
فرشته . آقا بزرگی نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . پرستو نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . چهارراه کامرانیه نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . شیبانی نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
کامرانیه . کلهری نو ساز ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
کامرانیه . دژم جو نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی شمالی نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك نفت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك قائم نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
مینی سیتی . شهرك صدف نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
اوین . کوهسار نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
اوین . دركه نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
اوین . كچوئی نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
آراج نو ساز ---
منطقه ۲
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرك غرب . فاز ۲ ۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فاز ۵ ۱۸ ۶,۹۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فاز ۶ ۱۳ ۸,۰۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۲۷ نوساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۳۳ نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۳۶ نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان ۴۰ نوساز ۷,۷۰۰,۰۰۰
كوی فراز . نیلوفر نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
كوی فراز . مینا نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
كوی فراز . شهرك بوعلی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
سعادت آباد . بلوار ۲۴ متری نو ساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد نو ساز ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . فلامك نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . بلوار دریا نوساز ۹,۸۰۰,۰۰۰
شهرك غرب . سپهر نوساز ۹,۲۰۰,۰۰۰
گیشا . خیابان پیروزی نوساز ۷,۴۰۰,۰۰۰
گیشا . جلال آل احمد نوساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
مرزداران . ایثار نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . ابراهیمی نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
مرزداران . سپهر نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . اطاعتی جنوبی نوساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
مرزداران . خرم رودی نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . البرز نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
مرزداران . ناهید نوساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
جلال آل احمد . پل آزمایش ۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰
جلال آل احمد . پل گیشا نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . جواد حسینی نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . امام منتظر نوساز ۷,۲۰۰,۰۰۰
تهران ویلا . رحیم زاده نوساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
ستارخان . كاشانی پور نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
ستارخان . بهبودی نوساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
ستارخان . همایونشهر جنوبی نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
ستارخان . بلوارگلاب نوساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
ستارخان . رحیمی اصل نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۳
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
اختیاریه شمالی . غفوری نو ساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان ۵ ۷,۴۵۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . دوقوز ۱۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
اختیاریه . مسعود نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . برادران جوزی نوساز ۹,۱۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . منظریه نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . عین آبادی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
دیباجی جنوبی . گركانی نوساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
دروس . سوری نوساز ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دروس . یارمحمدی نوساز ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
دروس . راستوان نوساز ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
دروس . احتشامیه نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دروس . وارسته نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . یخچال نوساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . پورمشكاتی نوساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قلهك . محدوده مترو قلهك نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
زرگنده . خاقانی نوساز ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
زرگنده . عمرانی ۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰
میدان مینا . داراب نیا نوساز ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ضرابخانه ۱۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
میدان ونك . برزیل شرقی نوساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك سئول نوساز ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
سئول . شهرك فجر ۲۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب ۲۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . روبروی جام جم نوساز ۹,۵۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خیابان جام جم نوساز ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . محدوه پارك وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . ۴ راه پارك وی نوساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ولیعصر . خاكزاد نوساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
آفریقا . چهارراه جهان كودك نوساز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۴
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر ۳ ۳,۵۰۰,۰۰۰
شهرك حكیمیه . پگاه نوساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
حكیمیه . شهرك والفجر ۱۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰
جشنواره . زهدی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . درختی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
جشنواره . اسفندانی نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
جشنواره . ۱۵ متری مطهری نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
جشنواره . امین نو ساز ۳,۴۰۰,۰۰۰
جشنواره . شهید نقدی نو ساز ۴,۰۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . ۴ راه خاور نو ساز ۵,۴۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
تهران پارس . شهرك پارس نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهرك امید ۲۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
دلاوران . والاییان شمالی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
دلاوران . تكاوران شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز ۳,۵۰۰,۰۰۰
هنگام . چهارراه استقلال نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
فلكه سوم تهرانپارس ۵ ۴,۲۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . كشوری نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
میدان هروی . ظابطی نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
میدان هروی . مكران جنوبی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
لویزان . شیان ۳ نو ساز ۵,۷۰۰,۰۰۰
لویزان . شاه رضایی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . ۱۶ متری دوم نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
مجیدیه جنوبی . ۳ راه ارامنه نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۵
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز ۴,۶۵۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز ۵,۱۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایق نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
آبشناسان نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهران . وسك نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
شهران . كوهسار نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
شهران . محدوده پاسگاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
شهران . فلكه اول نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
پونك . میدان پونك نو ساز ۶,۸۰۰,۰۰۰
پونك . سردار جنگل نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار كمالی نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
پونك . بلوار همیلا نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز ۷,۸۰۰,۰۰۰
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
باغ فیض . طالقانی نو ساز ۴,۶۰۰,۰۰۰
باغ فیض . ۲۲ بهمن نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . مرادی نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
شهر زیبا . قدس نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
اندیشه شمالی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
شهرك امید ۲۷ ۶,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۶
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
یوسف آباد . خیابان ۱۱ نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین ۲۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
محدوده پارك ساعی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بیستون نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۷
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز ۳,۶۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . اجاره دار ۳ ۳,۲۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز ۸,۱۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
خواجه نظام . مانگار ۳ ۳,۵۰۰,۰۰۰
سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
سبلان جنوبی . ۱۰ متری بانك نو ساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز ۳,۸۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز ۸,۷۰۰,۰۰۰
میدان سپاه نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز ۳,۳۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . ملك ۶ ۵,۸۰۰,۰۰۰
آپادانا . نوبخت نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
باغ صبا نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز ۳,۷۰۰,۰۰۰
سهروردی جنوبی . زنده دلان ۱۴ ۴,۷۰۰,۰۰۰
تركمنستان نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
آپادانا . مرغاب نو ساز ۸,۶۰۰,۰۰۰
شریعتی . ماهرو زاده نو ساز ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . سهیل نو ساز ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۸
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی ۱۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
جانبازان غربی نو ساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . ۴۶ متری غربی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۱۶ نو ساز ۵,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . مرجان نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
نارمك . سمنگان نو ساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
نارمك . دمیرچی نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . مهر نو ساز ۶,۶۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان هلال احمر نو ساز ۶,۱۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۹۷ نو ساز ۶,۰۰۰,۰۰۰
نارمك . میدان ۴۶ نو ساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
نارمك . مدائن شمالی نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
نارمك . چهارراه تلفنخانه نو ساز ۴,۹۰۰,۰۰۰
نارمك . دردشت نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
وحیدیه . تسلیحات نو ساز ۴,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . اردیبهشت ۱۵۴ نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز ۷,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس .خیابان ۲۲۰ نو ساز ۵,۰۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . فلکه ۴ نو ساز ۵,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . دماوند نو ساز ۵,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز ۴,۲۰۰,۰۰۰
تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز ۴,۷۰۰,۰۰۰
منطقه ۹
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
آزادی . بلوار استاد معین ۳۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بوتان ۳۰ ---
فتح نو ساز ---
آذری نو ساز ---
منطقه ۱۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
کمیل نو ساز ---
قصرالدشت نو ساز ---
سبحانی نو ساز ---
بلوار زنجان نو ساز ---
سی متری جی نو ساز ---
جیحون نو ساز ---
بریانک نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
میدان هاشمی نو ساز ---
رودكی جنوبی ۱۷ ۶,۰۰۰,۰۰۰
میدان شهید عظیمی نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
کارون نو ساز ---
آذربایجان نو ساز ۴,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۱۱
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
كارگر جنوبی ۹ ۳,۰۰۰,۰۰۰
وحدت اسلامی نو ساز ---
میدان حر نو ساز ---
میدان گمرک نو ساز ---
کاشان نو ساز ---
مولوی نو ساز ---
میدان منیریه نو ساز ---
میدان راه آهن نو ساز ---
معیری نو ساز ---
میدان حق شناس نو ساز ---
امیریه نو ساز ---
منطقه ۱۲
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میدان بهارستان نو ساز ---
مازندران نو ساز ۲,۹۰۰,۰۰۰
خراسان نو ساز ---
چهار راه سرچشمه نو ساز ---
میدان ابن سینا نو ساز ---
میدان شاهپور نو ساز ---
پامنار نو ساز ---
میدان دربند نو ساز ---
سبزه میدان نو ساز ---
چهارراه سیروس نو ساز ---
لاله زار نو نو ساز ---
ری نو ساز ---
میدان اعدام / محمدیه نو ساز ---
میدان فردوسی نو ساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
میدان قیام نو ساز ---
منطقه ۱۳
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
تهران نو - غدیر نو ساز ---
افروز نو ساز ---
تهران نو - هاشمی نو ساز ---
چهارراه کوکاکولا نو ساز ---
تهران نو - بخشی فرد نو ساز ---
فلکه روز مادر نو ساز ---
میدان آشتیانی نو ساز ---
نیروی هوایی نو ساز ---
کوی زینبیه نو ساز ---
میدان لوزی نو ساز ---
شهبازی نو ساز ---
منطقه ۱۴
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
محلاتی نو ساز ---
پرستار نو ساز ---
پیروزی - پرستار شمالی نو ساز ---
افسریه نو ساز ---
درودیان نو ساز ---
پیروزی - نبرد شمالی نو ساز ---
ده حقی / آهنگ نو ساز ---
پاسدار گمنام نو ساز ---
پیروزی - مقداد نو ساز ---
اصفهانک نو ساز ---
پیروزی - شکوفه نو ساز ---
خاوران نو ساز ---
صد دستگاه نو ساز ---
فرح آباد نو ساز ---
منطقه ۱۵
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک سجادیه نو ساز ---
کیان شهر نو ساز ---
فلکه اول مشیریه نو ساز ---
افسریه نو ساز ---
بزرگراه آزادگان نو ساز ---
خاوران / جاده خراسان نو ساز ---
ذوالفقاری نو ساز ---
منطقه ۱۶
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ترمینال جنوب نو ساز ---
میدان رباط کریم نو ساز ---
میدان وصال نو ساز ---
خزانه نو ساز ---
میدان بهمن نو ساز ---
نازی آباد نو ساز ---
هزار دستگاه نو ساز ---
خانی آباد نو ساز ---
میدان ابریشم نو ساز ---
پارک بعثت نو ساز ---
شهرک طالقانی نو ساز ---
بزرگراه بعثت نو ساز ---
خیابان جوادیه نو ساز ---
میدان باربری نو ساز ---
منطقه ۱۷
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ابوذر نو ساز ---
خزانه فلاح نو ساز ---
زهتابی نو ساز ---
امین الملک نو ساز ---
وصفنارد نو ساز ---
قلعه مرغی نو ساز ---
یافت آباد نو ساز ---
منطقه ۱۸
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک طالقانی نو ساز ---
میدان معلم نو ساز ---
سعید آباد نو ساز ---
میدان جانبازان نو ساز ---
ابراهیم آباد نو ساز ---
میدان الغدیر نو ساز ---
کوی مهرزاد نو ساز ---
نوروز آباد نو ساز ---
اسماعیل آباد نو ساز ---
منطقه ۱۹
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
میدان جهاد نو ساز ---
شهرک شریعتی نو ساز ---
صالح آباد شرقی نو ساز ---
عبدل آباد نو ساز ---
صالح آباد غربی نو ساز ---
نعمت آباد نو ساز ---
شهرک بستان نو ساز ---
شهرک ابوذر نو ساز ---
دولت خواه نو ساز ---
منطقه ۲۰
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
دیلمان شمالی نو ساز ---
دیلمان جنوبی نو ساز ---
حمزه آباد نو ساز ---
اقدسیه نو ساز ---
مالک آباد نو ساز ---
شهرری نو ساز ---
شهرک شهرداری نو ساز ---
منطقه ۲۱
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
افسریه نو ساز
تهرانسر نو ساز ---
شهرک استقلال نو ساز ---
شهرک دانشگاه تهران نو ساز ---
منطقه ۲۲
محله و خیابان عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
شهرک چشمه نو ساز ---
شهرک صدرا نو ساز ---
زیبادشت پایین نو ساز ---
زیبادشت بالا نو ساز ---

ارسال یک دیدگاه