قیمت روز مسکن تهران

0
81

جدید ترین نرخ مسکن تهران، با سندباد

یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ، ۰۹:۲۳:۰۶
منطقه ۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  تجریش . میدان قدسنو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . واعظینو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . سعد آبادنوساز۱۴,۱۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . فناخسرونوساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . جعفرآبادنو ساز۱۲,۲۰۰,۰۰۰
  میدان تجریش . طباطبایی پورنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . خزر شمالینوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . کوهیارنو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . شریفی منشنوساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  الهیه . گلنارنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . انتهای آصفنوساز۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . پسیاننو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . فیروز كوه غربینوساز۱۵,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کیهاننو ساز۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مردانینوساز۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . مقدس اردبیلینوساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  زعفرانیه . کوه سفیدنو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  محمودیه . صفای اصفهانینو ساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . پارك وینوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . سالارنو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  محمودیه . ملکینو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  محمودیه . اردیبهشتنوساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . بلوار دانشجونو ساز۱۳,۲۰۰,۰۰۰
  ولنجك . خیابان نهمنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . گلستاننو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجك . میدان دانشگاهنوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک صدفنو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  ولنجک . ساساننو ساز۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک شهید محلاتی۵۸,۰۰۰,۰۰۰
  شهرک دانشگاهنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
  شهرک گلهانوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
  دركه . كوهسارنوساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  رستم آبادنوساز---
  ازگل . بلوار قائمنوساز۸,۸۰۰,۰۰۰
  ازگل . گلچین جنوبینو ساز۸,۷۰۰,۰۰۰
  ازگل . خیابان درختینوساز۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  دار آباد . بلوار هاشمی۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰
  دارآباد . محدوده موزه دارآبادنو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  دارآباد . ۲۰ متری آفرینشنو ساز۹,۹۰۰,۰۰۰
  دارآباد . میدان دارآبادنو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیرنوساز۹,۸۰۰,۰۰۰
  كاشانك . خیابان امیرصبورینوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . سوهانینو ساز۷,۷۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بیدستاننو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . بشارتنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  سوهانک . محدوده کمیته امدادنو ساز۹,۵۰۰,۰۰۰
  سوهانک . شهید احمد ازگلینو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  منظریهنوساز۱۱,۳۰۰,۰۰۰
  قیطریه . چیذرنو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . سه راه قیطریهنوساز۱۲,۱۰۰,۰۰۰
  قیطریه . دستور شمالینوساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بلوار كاوهنوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . محدوده پارک قیطریهنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  قیطریه . صاحبینوساز۱۰,۶۰۰,۰۰۰
  قیطریه . بهار جنوبینو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک ابوذرنو ساز۷,۲۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . اوشاننو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک لالهنو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  بزرگراه ارتش . شهرک کوثرنو ساز۷,۴۰۰,۰۰۰
  تجریش . مقصود بیگنوساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  تجریش . میدان قدسنوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوراننوساز۱۶,۷۰۰,۰۰۰
  شهرک ابوذرنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نورنوساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  كامرانیه شمالی . خیابان ثروتینوساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . سلیمینوساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . فروردیننو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . اندرزگونوساز۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینانوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  فرمانیه . کوهستاننوساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  صاحبقرانیهنوساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . بوعلینو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . رمضانینوساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  دزاشیب . محدوه آتش نشانینوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  جماران . حسن پورنوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - مژدهنوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - امیدوارنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - همایوننوساز۱۰,۸۰۰,۰۰۰
  نیاوران - شمال کاخنو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  نیاوران - پارک مهرنو ساز۱۵,۳۰۰,۰۰۰
  دربند - بعد از کاخ سعدآبادنو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  دربند - گلابدرهنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  دربند - اسدالهینو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  دربند - محدوده کلانترینو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . گلستان شمالینو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . گلستان جنوبینوساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . بلوار مجدینوساز۸,۳۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . خیابان گلزارنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  اقدسیه . خیابان سپندنوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . پورابتهاجنو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . خیابان آذرمینوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . بهزادنو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . محدوده پارك شطرنجنوساز۱,۲۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . محدوده باشگاه بانك ملینوساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  آجودانیه . کوچه ۲ شرقینوساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  شریعتی . محدوده مترو قیطریهنو ساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . ناصرینو ساز۱۳,۱۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . گلستاننو ساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰
  باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز۱۶,۵۰۰,۰۰۰
  فرشته . آقا بزرگینو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  فرشته . تختینو ساز۱۷,۰۰۰,۰۰۰
  فرشته . بوسنی هرزگویننو ساز۱۸,۵۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . کلهرینو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . دژم جونو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . پرستونو ساز۱۴,۵۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . چهارراه کامرانیهنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  کامرانیه . شیبانینو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی شمالینو ساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك نفتنو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك قائمنوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  مینی سیتی . شهرك صدفنو ساز۷,۲۰۰,۰۰۰
  اوین . دركهنوساز۹,۲۰۰,۰۰۰
  اوین . كچوئینوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  اوین . کوهسارنو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  آراجنو ساز---
منطقه ۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرك غرب . فاز ۲۲۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فاز ۵۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فاز ۶۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان ۲۷نوساز۷,۸۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان ۳۳نوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان ۳۶نوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان ۴۰نوساز۷,۷۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . نیلوفرنو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . مینانو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  كوی فراز . شهرك بوعلینو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد بلوار فرحزادنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد . بلوار ۲۴ مترینو ساز۹,۸۰۰,۰۰۰
  سعادت آباد . بلوار پاك نژادنو ساز۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . فلامكنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . بلوار دریانوساز۹,۸۰۰,۰۰۰
  شهرك غرب . سپهرنوساز۹,۲۰۰,۰۰۰
  گیشا . خیابان پیروزینوساز۷,۴۰۰,۰۰۰
  گیشا . جلال آل احمدنوساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ایثارنوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ابراهیمینوساز۶,۴۰۰,۰۰۰
  مرزداران . سپهرنوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . اطاعتی جنوبینوساز۶,۲۰۰,۰۰۰
  مرزداران . خرم رودینوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . البرزنوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  مرزداران . ناهیدنوساز۶,۲۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد . پل آزمایش۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  جلال آل احمد . پل گیشانوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . جواد حسینینوساز۷,۲۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . امام منتظرنوساز۷,۲۰۰,۰۰۰
  تهران ویلا . رحیم زادهنوساز۶,۴۰۰,۰۰۰
  ستارخان . كاشانی پورنوساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  ستارخان . بهبودینوساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  ستارخان . همایونشهر جنوبینوساز۴,۸۰۰,۰۰۰
  ستارخان . بلوارگلابنوساز۵,۶۰۰,۰۰۰
  ستارخان . رحیمی اصلنوساز۵,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۳
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  اختیاریه شمالی . غفورینو ساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان۵۷,۴۵۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . دوقوز۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  اختیاریه شمالی . میدان اختیاریهنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  اختیاریه . مسعودنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . برادران جوزینوساز۹,۱۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . منظریهنوساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . عین آبادینوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  دیباجی جنوبی . گركانینوساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  دروس . سورینوساز۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  دروس . یارمحمدینوساز۱۳,۷۰۰,۰۰۰
  دروس . راستواننوساز۱۱,۴۰۰,۰۰۰
  دروس . احتشامیهنوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  دروس . وارستهنوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . یخچالنوساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . پورمشكاتینوساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  قلهك . محدوده مترو قلهكنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  زرگنده . خاقانینوساز۱۱,۸۰۰,۰۰۰
  زرگنده . عمرانی۲۵,۵۰۰,۰۰۰
  میدان مینا . داراب نیانوساز۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ضرابخانه۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰
  میدان ونك . برزیل شرقینوساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  سئول . شهرك سئولنوساز۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  سئول . شهرك فجر۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰
  سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . روبروی جام جمنوساز۹,۵۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . خیابان جام جمنوساز۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . محدوه پارك وینوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . ۴ راه پارك وینوساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  ولیعصر . خاكزادنوساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  آفریقا . چهارراه جهان كودكنوساز۱۳,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۴
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  شهرك حكیمیه . پگاهنوساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  حكیمیه . شهرك والفجر۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
  جشنواره . زهدینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
  جشنواره . درختینو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
  جشنواره . اسفندانینو ساز۴,۱۰۰,۰۰۰
  جشنواره . ۱۵ متری مطهرینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
  جشنواره . امیننو ساز۳,۴۰۰,۰۰۰
  جشنواره . شهید نقدینو ساز۴,۰۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . ۴ راه خاورنو ساز۵,۴۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراجنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . عبادی جنوبینو ساز۵,۷۰۰,۰۰۰
  فرجام غربی . حیدرخانینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهران پارس . شهرك پارسنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهرك امید۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
  دلاوران . والاییان شمالینو ساز۳,۸۰۰,۰۰۰
  دلاوران . تكاوران شمالینو ساز۳,۵۰۰,۰۰۰
  دلاوران . آزادگان شمالینو ساز۳,۵۰۰,۰۰۰
  هنگام . چهارراه استقلالنو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
  فلكه سوم تهرانپارس۵۴,۲۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی . كشورینو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  شهید عراقی . پایدار فردنو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  میدان هروی . ظابطینو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  میدان هروی . مكران جنوبینو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
  لویزان . شیان ۳نو ساز۵,۷۰۰,۰۰۰
  لویزان . شاه رضایینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . لاهیجانینو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالینو ساز۵,۱۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . ۱۶ متری دومنو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . میدان ملتنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبینو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
  مجیدیه جنوبی . ۳ راه ارامنهنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۵
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  جنت آباد شمالی . شهید ساسانینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . بلوار بعثتنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . بهارستاننو ساز۴,۶۵۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . اقاقیانو ساز۵,۱۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . گلزار شرقینو ساز۵,۶۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . شهرك مبعثنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . ۲۲ متری شقایقنو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  جنت آباد شمالی . حصاركنو ساز۲,۷۰۰,۰۰۰
  آبشناساننو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهران . وسكنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
  شهران . كوهسارنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  شهران . محدوده پاسگاهنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
  شهران . فلكه اولنو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
  پونك . میدان پونكنو ساز۶,۸۰۰,۰۰۰
  پونك . سردار جنگلنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
  پونك . بلوار كمالینو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
  پونك . بلوار همیلانو ساز۶,۶۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بلوار آلالهنو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بهنامنو ساز۷,۸۰۰,۰۰۰
  آیت اله كاشانی . بلوار اباذرنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  باغ فیض . طالقانینو ساز۴,۶۰۰,۰۰۰
  باغ فیض . ۲۲ بهمننو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . شربیانی غربینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . مرادینو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  شهر زیبا . قدسنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  اندیشه شمالینو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
  شهرك امید۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
منطقه ۶
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  یوسف آباد . خیابان ۱۱نو ساز۸,۵۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . باباطاهرنو ساز۷,۱۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . كارگر شمالینو ساز۶,۲۰۰,۰۰۰
  امیر آباد . محدوده پارک لالهنو ساز۶,۴۰۰,۰۰۰
  قائم مقام فراهانی . مشاهیرنو ساز۶,۷۰۰,۰۰۰
  جمشیدیه . جبلینو ساز۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  میدان فلسطین۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  محدوده پارك ساعینو ساز۸,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . جهان آرانو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . بوعلی سینانو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . جهان مهرنو ساز۷,۰۰۰,۰۰۰
  یوسف آباد . بیستوننو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۷
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  سهروردی جنوبی . ملك۶۵,۸۰۰,۰۰۰
  آپادانا . نوبختنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
  باغ صبانو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . شهید علیپورنو ساز۳,۷۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی . زنده دلان۱۴۴,۷۰۰,۰۰۰
  آپادانا . مرغابنو ساز۸,۶۰۰,۰۰۰
  تركمنستاننو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . داوودآبادینو ساز۳,۶۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام . اجاره دار۳۳,۲۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی . اندیشهنو ساز۸,۱۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . محسن آزادینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
  خواجه نظام . مانگار۳۳,۵۰۰,۰۰۰
  سهروردی شمالی . ابن یمیننو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  سبلان جنوبی . ۱۰ متری بانكنو ساز۳,۲۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . ابراهیم حسنینو ساز۳,۸۰۰,۰۰۰
  سهروردی جنوبی . نوبختنو ساز۸,۷۰۰,۰۰۰
  میدان سپاهنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
  سبلان شمالی . حقیقت پسندنو ساز۳,۳۰۰,۰۰۰
  شریعتی . ماهرو زادهنو ساز۱۱,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . سهیلنو ساز۱۱,۹۰۰,۰۰۰
  شریعتی . پایین تراز بهار شیرازنو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  شریعتی . محدوه پل صدرنو ساز۹,۰۰۰,۰۰۰
منطقه ۸
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  مجیدیه شمالی . امیر نیانو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . حسینینو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . استاد حسن بنانو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  مجیدیه شمالی . كرمان شمالی۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
  جانبازان غربینو ساز۳,۹۰۰,۰۰۰
  نارمك . ۴۶ متری غربینو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان ۱۶نو ساز۵,۶۰۰,۰۰۰
  نارمك . مرجاننو ساز۶,۲۰۰,۰۰۰
  نارمك . سمنگاننو ساز۵,۸۰۰,۰۰۰
  نارمك . دمیرچینو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . مهرنو ساز۶,۶۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان هلال احمرنو ساز۶,۱۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان ۹۷نو ساز۶,۰۰۰,۰۰۰
  نارمك . میدان ۴۶نو ساز۵,۳۰۰,۰۰۰
  نارمك . مدائن شمالینو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  نارمك . چهارراه تلفنخانهنو ساز۴,۹۰۰,۰۰۰
  نارمك . دردشتنو ساز۶,۵۰۰,۰۰۰
  وحیدیه . تسلیحاتنو ساز۴,۱۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . اردیبهشتنو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . اردیبهشت ۱۵۴نو ساز۷,۱۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . رشید جنوبینو ساز۷,۵۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس .خیابان ۲۲۰نو ساز۵,۰۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . فلکه ۴نو ساز۵,۲۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . دماوندنو ساز۵,۵۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . بلوار پرویننو ساز۴,۲۰۰,۰۰۰
  تهرانپارس . بلوار شاهدنو ساز۴,۷۰۰,۰۰۰
منطقه ۹
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  آزادی . بلوار استاد معین۳۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  بوتان۳۰---
  فتحنو ساز---
  آذرینو ساز---
منطقه ۱۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  میدان هاشمینو ساز---
  رودكی جنوبی۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  میدان شهید عظیمینو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
  کاروننو ساز---
  آذربایجاننو ساز۴,۵۰۰,۰۰۰
  کمیلنو ساز---
  قصرالدشتنو ساز---
  سبحانینو ساز---
  بلوار زنجاننو ساز---
  سی متری جینو ساز---
  جیحوننو ساز---
  بریانکنو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
منطقه ۱۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  میدان راه آهننو ساز---
  معیرینو ساز---
  میدان حق شناسنو ساز---
  امیریهنو ساز---
  كارگر جنوبی۹۳,۰۰۰,۰۰۰
  وحدت اسلامینو ساز---
  میدان حرنو ساز---
  میدان گمرکنو ساز---
  کاشاننو ساز---
  مولوینو ساز---
  میدان منیریهنو ساز---
منطقه ۱۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  رینو ساز---
  میدان اعدام / محمدیهنو ساز---
  میدان فردوسینو ساز۴,۸۰۰,۰۰۰
  میدان قیامنو ساز---
  میدان بهارستاننو ساز---
  مازندراننو ساز۲,۹۰۰,۰۰۰
  خراساننو ساز---
  چهار راه سرچشمهنو ساز---
  میدان ابن سینانو ساز---
  میدان شاهپورنو ساز---
  پامنارنو ساز---
  میدان دربندنو ساز---
  سبزه میداننو ساز---
  چهارراه سیروسنو ساز---
  لاله زار نونو ساز---
منطقه ۱۳
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  کوی زینبیهنو ساز---
  میدان لوزینو ساز---
  شهبازینو ساز---
  تهران نو - غدیرنو ساز---
  افروزنو ساز---
  تهران نو - هاشمینو ساز---
  چهارراه کوکاکولانو ساز---
  تهران نو - بخشی فردنو ساز---
  فلکه روز مادرنو ساز---
  میدان آشتیانینو ساز---
  نیروی هوایینو ساز---
منطقه ۱۴
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  پیروزی - شکوفهنو ساز---
  خاوراننو ساز---
  صد دستگاهنو ساز---
  فرح آبادنو ساز---
  محلاتینو ساز---
  پرستارنو ساز---
  پیروزی - پرستار شمالینو ساز---
  افسریهنو ساز---
  درودیاننو ساز---
  پیروزی - نبرد شمالینو ساز---
  ده حقی / آهنگنو ساز---
  پاسدار گمنامنو ساز---
  پیروزی - مقدادنو ساز---
  اصفهانکنو ساز---
منطقه ۱۵
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  بزرگراه آزادگاننو ساز---
  خاوران / جاده خراساننو ساز---
  ذوالفقارینو ساز---
  شهرک سجادیهنو ساز---
  کیان شهرنو ساز---
  فلکه اول مشیریهنو ساز---
  افسریهنو ساز---
منطقه ۱۶
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  شهرک طالقانینو ساز---
  بزرگراه بعثتنو ساز---
  خیابان جوادیهنو ساز---
  میدان باربرینو ساز---
  ترمینال جنوبنو ساز---
  میدان رباط کریمنو ساز---
  میدان وصالنو ساز---
  خزانهنو ساز---
  میدان بهمننو ساز---
  نازی آبادنو ساز---
  هزار دستگاهنو ساز---
  خانی آبادنو ساز---
  میدان ابریشمنو ساز---
  پارک بعثتنو ساز---
منطقه ۱۷
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  قلعه مرغینو ساز---
  یافت آبادنو ساز---
  ابوذرنو ساز---
  خزانه فلاحنو ساز---
  زهتابینو ساز---
  امین الملکنو ساز---
  وصفناردنو ساز---
منطقه ۱۸
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  کوی مهرزادنو ساز---
  نوروز آبادنو ساز---
  اسماعیل آبادنو ساز---
  شهرک طالقانینو ساز---
  میدان معلمنو ساز---
  سعید آبادنو ساز---
  میدان جانبازاننو ساز---
  ابراهیم آبادنو ساز---
  میدان الغدیرنو ساز---
منطقه ۱۹
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  دولت خواهنو ساز---
  میدان جهادنو ساز---
  شهرک شریعتینو ساز---
  صالح آباد شرقینو ساز---
  عبدل آبادنو ساز---
  صالح آباد غربینو ساز---
  نعمت آبادنو ساز---
  شهرک بستاننو ساز---
  شهرک ابوذرنو ساز---
منطقه ۲۰
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  اقدسیهنو ساز---
  مالک آبادنو ساز---
  شهررینو ساز---
  شهرک شهردارینو ساز---
  دیلمان شمالینو ساز---
  دیلمان جنوبینو ساز---
  حمزه آبادنو ساز---
منطقه ۲۱
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  افسریهنو ساز
  تهرانسرنو ساز---
  شهرک استقلالنو ساز---
  شهرک دانشگاه تهراننو ساز---
منطقه ۲۲
محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان )
  زیبادشت بالانو ساز---
  شهرک چشمهنو ساز---
  شهرک صدرانو ساز---
  زیبادشت پاییننو ساز---

ارسال یک دیدگاه