قیمت باتری

0
93

جدید ترین نرخ باتری، با سندباد

یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ، ۱۰:۰۸:۰۸
نیرو (صبا باطری)
آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ اسیدی۱۴۶,۰۰۰
  ۵۵ اسیدی۱۵۶,۰۰۰
  ۶۰ اسیدی۱۶۶,۰۰۰
  ۶۶ اسیدی۱۸۰,۰۰۰
  ۷۰ اسیدی۱۸۶,۰۰۰
  ۷۴ اسیدی۱۹۱,۰۰۰
  ۸۰ اسیدی۲۰۱,۰۰۰
  ۸۸ اسیدی۲۱۲,۰۰۰
  ۹۰ اسیدی۲۱۲,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی۲۳۶,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی۲۷۱,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی۳۳۶,۰۰۰
  ۱۷۰ اسیدی۳۷۱,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی۴۳۲,۰۰۰
  ۵۰ اتمی۱۵۱,۰۰۰
  ۵۵ اتمی۱۶۲,۰۰۰
  ۶۰ اتمی۱۷۱,۰۰۰
  ۶۶ اتمی۱۸۷,۰۰۰
  ۷۴ اتمی۱۹۶,۰۰۰
  ۹۰ اتمی۲۲۲,۰۰۰
  ۲۰۰ اتمی۴۴۷,۰۰۰
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۶۰,۰۰۰
  ۳۵ پوما۱۶۰,۰۰۰
  ۴۵۱۷۰,۰۰۰
  ۴۵ پوما۱۷۰,۰۰۰
  ۵۵۱۹۰,۰۰۰
  ۶۰۲۰۰,۰۰۰
  ۶۲۲۱۰,۰۰۰
  ۶۵۲۲۲,۰۰۰
  ۶۶۲۲۲,۰۰۰
  ۷۰۲۴۰,۰۰۰
  ۷۴۲۵۰,۰۰۰
  ۸۰۲۵۵,۰۰۰
  ۸۸۳۰۰,۰۰۰
  ۹۰۳۰۰,۰۰۰
  ۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۹۰,۰۰۰
  ۱۵۰۴۷۰,۰۰۰
  ۱۶۰۴۹۰,۰۰۰
  ۱۷۰۵۱۰,۰۰۰
  ۱۸۰۵۳۰,۰۰۰
  ۲۰۰۵۷۰,۰۰۰
جگوار - هانکوک - تایگر
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۵۰,۰۰۰
  ۴۵۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵۱۷۵,۰۰۰
  ۶۰۱۸۵,۰۰۰
  ۶۲۲۰۰,۰۰۰
  ۶۶۲۰۰,۰۰۰
  ۷۰۲۱۰,۰۰۰
  ۷۴۲۳۰,۰۰۰
  ۸۰۲۴۵,۰۰۰
  ۸۸۲۷۰,۰۰۰
  ۹۰۲۷۵,۰۰۰
  ۱۰۰۲۹۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۵۰,۰۰۰
  ۱۵۰۴۳۰,۰۰۰
  ۱۷۰۴۷۰,۰۰۰
  ۱۸۰۴۹۰,۰۰۰
  ۲۰۰۵۳۰,۰۰۰
ارس
آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ (L۲)۱۷۱,۰۰۰
  ۵۵ (L۲)۱۸۷,۰۰۰
  ۶۰ (پیکانی قطب برعکس)۲۰۴,۰۰۰
  ۶۰ (ریویی ۶۰۶۸)۲۰۴,۰۰۰
  ۶۲ (L۲)۲۱۰,۰۰۰
  ۶۶ (L۳)۲۲۳,۰۰۰
  ۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴)۲۳۷,۰۰۰
  ۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹)۲۳۷,۰۰۰
  ۷۴ (L۳)۲۵۰,۰۰۰
  ۸۸ (L۴ کوتاه)۲۹۵,۰۰۰
  ۱۰۰ (L۴ کوتاه)۳۳۵,۰۰۰
هایلوکس
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۰۵,۰۰۰
  ۴۵۱۳۵,۰۰۰
  ۵۵۱۶۵,۰۰۰
  ۶۰۱۸۰,۰۰۰
  ۶۲۱۸۵,۰۰۰
  ۶۶۱۹۸,۰۰۰
  ۷۰۲۱۰,۰۰۰
  ۷۵۲۲۵,۰۰۰
  ۸۸۲۶۵,۰۰۰
  ۹۰۲۷۰,۰۰۰
  ۱۰۰۳۰۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۶۰,۰۰۰
  ۱۵۰۴۵۰,۰۰۰
  ۱۷۰۵۱۰,۰۰۰
  ۲۰۰۶۰۰,۰۰۰
اوراستارت - سولایت - لاجیکس
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۵۰,۰۰۰
  ۴۵۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵۱۶۵,۰۰۰
  ۶۰۱۷۵,۰۰۰
  ۶۶۱۹۰,۰۰۰
  ۷۰۲۰۰,۰۰۰
  ۷۴۲۲۰,۰۰۰
  ۸۰۲۳۰,۰۰۰
  ۸۸۲۶۰,۰۰۰
  ۹۰۲۶۵,۰۰۰
  ۱۰۰۲۷۵,۰۰۰
  ۱۲۰۳۳۵,۰۰۰
  ۱۵۰۴۱۵,۰۰۰
  ۱۶۰۴۳۰,۰۰۰
  ۱۷۰۴۵۰,۰۰۰
  ۱۸۰۴۷۰,۰۰۰
  ۲۰۰۵۱۰,۰۰۰
پرادو
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۵۰,۰۰۰
  ۴۵۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵۱۷۰,۰۰۰
  ۶۰۱۹۰,۰۰۰
  ۶۲۱۹۵,۰۰۰
  ۶۶۲۰۵,۰۰۰
  ۷۰۲۲۰,۰۰۰
  ۷۵۲۳۰,۰۰۰
  ۸۸۲۷۵,۰۰۰
  ۹۰۲۸۰,۰۰۰
  ۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۷۰,۰۰۰
  ۱۵۰۴۷۰,۰۰۰
  ۱۶۰۵۰۰,۰۰۰
  ۲۰۰۶۳۰,۰۰۰
اوربیتال (سپاهان)
آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ سیلد ( اتمی )۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵ سیلد ( اتمی )۱۷۰,۰۰۰
  ۶۰ سیلد ( اتمی )۱۸۰,۰۰۰
  ۶۶ سیلد ( اتمی )۲۰۰,۰۰۰
  ۷۰ سیلد ( اتمی )۲۱۵,۰۰۰
  ۷۴ سیلد ( اتمی )۲۲۰,۰۰۰
  ۸۸ سیلد ( اتمی )۲۶۰,۰۰۰
  ۱۰۰ سیلد ( اتمی )۲۹۰,۰۰۰
  ۱۵۰ سیلد ( اتمی )۴۲۰,۰۰۰
  ۲۰۰ سیلد ( اتمی )۵۴۰,۰۰۰
  ۵۰ (اسیدی)۱۵۰,۰۰۰
  ۵۵ (اسیدی)۱۶۰,۰۰۰
  ۶۰ (اسیدی)۱۷۰,۰۰۰
  ۶۶ (اسیدی)۱۹۰,۰۰۰
  ۷۰ (اسیدی)۲۰۰,۰۰۰
  ۷۴ (اسیدی)۲۱۰,۰۰۰
  ۸۸ (اسیدی)۲۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ (اسیدی)۲۸۰,۰۰۰
  ۱۲۰ (اسیدی)۳۱۰,۰۰۰
  ۱۵۰ (اسیدی)۴۰۰,۰۰۰
  ۱۷۰ (اسیدی)۴۶۰,۰۰۰
  ۲۰۰ (اسیدی)۵۰۰,۰۰۰
اطلس
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۵۰,۰۰۰
  ۴۵۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵۱۶۵,۰۰۰
  ۶۰۱۷۵,۰۰۰
  ۶۵۱۹۰,۰۰۰
  ۶۶۱۹۰,۰۰۰
  ۷۰۲۰۰,۰۰۰
  ۷۴۲۲۰,۰۰۰
  ۸۰۲۳۰,۰۰۰
  ۸۸۲۶۰,۰۰۰
  ۹۰۲۶۵,۰۰۰
  ۱۰۰۲۷۵,۰۰۰
  ۱۲۰۳۳۵,۰۰۰
  ۱۵۰۴۱۵,۰۰۰
  ۱۶۰۴۳۰,۰۰۰
  ۱۷۰۴۵۰,۰۰۰
  ۱۸۰۴۷۰,۰۰۰
  ۲۰۰۵۱۰,۰۰۰
اتمیک
آمپرقیمت ( تومان )
  ۵۰ اتمی۱۶۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی۱۷۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی۱۸۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی۲۰۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی۲۱۵,۰۰۰
  ۷۴ اتمی۲۲۰,۰۰۰
  ۸۸ اتمی۲۶۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی۲۹۰,۰۰۰
  ۵۰ اسیدی۱۵۵,۰۰۰
  ۵۵ اسیدی۱۶۵,۰۰۰
  ۶۰ اسیدی۱۷۵,۰۰۰
  ۶۶ اسیدی۱۹۵,۰۰۰
  ۷۰ اسیدی۲۱۰,۰۰۰
  ۷۴ اسیدی۲۱۵,۰۰۰
  ۸۸ اسیدی۲۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی۲۸۰,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی۳۳۰,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی۴۰۰,۰۰۰
  ۱۷۰ اسیدی۴۴۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی۵۰۰,۰۰۰
راکت
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵۱۲۵,۰۰۰
  ۴۵۱۳۵,۰۰۰
  ۵۵۱۵۰,۰۰۰
  ۶۰۱۶۵,۰۰۰
  ۶۶۱۸۰,۰۰۰
  ۷۰۱۹۳,۰۰۰
  ۷۴۲۰۵,۰۰۰
  ۸۸۲۴۵,۰۰۰
  ۹۰۲۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰۲۸۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۳۸,۰۰۰
  ۱۵۰۴۲۵,۰۰۰
  ۲۰۰۵۷۰,۰۰۰
برنا
آمپرقیمت ( تومان )
  ۳۵---
  ۴۵---
  ۵۰۱۵۰,۰۰۰
  ۵۵۱۶۷,۰۰۰
  ۶۰۱۸۰,۰۰۰
  ۶۲---
  ۶۶۲۰۵,۰۰۰
  ۷۰---
  ۷۴۲۲۰,۰۰۰
  ۸۰---
  ۸۸۲۷۰,۰۰۰
  ۹۰---
  ۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
  ۱۲۰۳۷۰,۰۰۰
  ۱۵۰۴۲۰,۰۰۰
  ۲۰۰۵۰۰,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه