قیمت باتری

0
47

جدید ترین نرخ باتری، با سندباد

یکشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۱:۱۹:۵۴
نیرو (صبا باطری)
آمپرقیمت ( تومان )
۵۰ اسیدی۱۳۶,۰۰۰
۵۵ اسیدی۱۳۷,۰۰۰
۶۰ اسیدی۱۴۶,۰۰۰
۶۶ اسیدی۱۵۸,۰۰۰
۷۰ اسیدی۱۶۶,۰۰۰
۷۴ اسیدی۱۷۱,۰۰۰
۸۰ اسیدی۱۹۲,۰۰۰
۸۸ اسیدی۲۰۲,۰۰۰
۹۰ اسیدی۲۰۵,۰۰۰
۱۰۰ اسیدی۲۱۹,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی۲۶۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی۳۰۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی۳۴۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی۳۹۰,۰۰۰
۵۰ اتمی۱۴۱,۰۰۰
۵۵ اتمی۱۴۵,۰۰۰
۶۰ اتمی۱۵۵,۰۰۰
۶۶ اتمی۱۷۰,۰۰۰
۷۴ اتمی۱۸۰,۰۰۰
۹۰ اتمی۲۱۵,۰۰۰
پوما .دلکور . سین . شارک . رویال
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۶۵,۰۰۰
۳۵ پوما۱۶۵,۰۰۰
۴۵۱۷۵,۰۰۰
۴۵ پوما۱۸۵,۰۰۰
۵۵۱۹۰,۰۰۰
۶۰۲۰۰,۰۰۰
۶۲۲۱۰,۰۰۰
۶۵۲۲۰,۰۰۰
۶۶۲۲۰,۰۰۰
۷۰۲۳۵,۰۰۰
۷۴۲۴۵,۰۰۰
۸۰۲۵۵,۰۰۰
۸۸۳۰۰,۰۰۰
۹۰۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۹۰,۰۰۰
۱۵۰۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰۴۹۰,۰۰۰
۱۷۰۵۱۰,۰۰۰
۱۸۰۵۳۰,۰۰۰
۲۰۰۵۷۰,۰۰۰
جگوار - هانکوک - تایگر
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۵۰,۰۰۰
۴۵۱۶۰,۰۰۰
۵۵۱۷۵,۰۰۰
۶۰۱۸۵,۰۰۰
۶۲۲۰۰,۰۰۰
۶۶۲۰۰,۰۰۰
۷۰۲۱۰,۰۰۰
۷۴۲۳۰,۰۰۰
۸۰۲۴۵,۰۰۰
۸۸۲۷۰,۰۰۰
۹۰۲۷۵,۰۰۰
۱۰۰۲۹۰,۰۰۰
۱۲۰۳۵۰,۰۰۰
۱۵۰۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰۴۷۰,۰۰۰
۱۸۰۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰۵۳۰,۰۰۰
ارس
آمپرقیمت ( تومان )
۵۰ (L۲)۱۷۱,۰۰۰
۵۵ (L۲)۱۸۷,۰۰۰
۶۰ (پیکانی قطب برعکس)۲۰۴,۰۰۰
۶۰ (ریویی ۶۰۶۸)۲۰۴,۰۰۰
۶۲ (L۲)۲۱۰,۰۰۰
۶۶ (L۳)۲۲۳,۰۰۰
۷۰ (پیکانی قطب برعکس ۷۰۲۴)۲۳۷,۰۰۰
۷۰ (قطب موافق ۷۰۲۹)۲۳۷,۰۰۰
۷۴ (L۳)۲۵۰,۰۰۰
۸۸ (L۴ کوتاه)۲۹۵,۰۰۰
۱۰۰ (L۴ کوتاه)۳۳۵,۰۰۰
هایلوکس
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۰۵,۰۰۰
۴۵۱۳۵,۰۰۰
۵۵۱۶۵,۰۰۰
۶۰۱۸۰,۰۰۰
۶۲۱۸۵,۰۰۰
۶۶۱۹۸,۰۰۰
۷۰۲۱۰,۰۰۰
۷۵۲۲۵,۰۰۰
۸۸۲۶۵,۰۰۰
۹۰۲۷۰,۰۰۰
۱۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰۳۶۰,۰۰۰
۱۵۰۴۵۰,۰۰۰
۱۷۰۵۱۰,۰۰۰
۲۰۰۶۰۰,۰۰۰
اوراستارت - سولایت - لاجیکس
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۵۰,۰۰۰
۴۵۱۶۰,۰۰۰
۵۵۱۶۵,۰۰۰
۶۰۱۷۵,۰۰۰
۶۶۱۹۰,۰۰۰
۷۰۲۰۰,۰۰۰
۷۴۲۲۰,۰۰۰
۸۰۲۳۰,۰۰۰
۸۸۲۶۰,۰۰۰
۹۰۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰۵۱۰,۰۰۰
پرادو
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۵۰,۰۰۰
۴۵۱۶۰,۰۰۰
۵۵۱۷۰,۰۰۰
۶۰۱۹۰,۰۰۰
۶۲۱۹۵,۰۰۰
۶۶۲۰۵,۰۰۰
۷۰۲۲۰,۰۰۰
۷۵۲۳۰,۰۰۰
۸۸۲۷۵,۰۰۰
۹۰۲۸۰,۰۰۰
۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰۴۷۰,۰۰۰
۱۶۰۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰۶۳۰,۰۰۰
اوربیتال (سپاهان)
آمپرقیمت ( تومان )
۵۰ سیلد ( اتمی )۱۵۵,۰۰۰
۵۵ سیلد ( اتمی )۱۶۵,۰۰۰
۶۰ سیلد ( اتمی )۱۷۵,۰۰۰
۶۶ سیلد ( اتمی )۱۹۵,۰۰۰
۷۰ سیلد ( اتمی )۲۱۰,۰۰۰
۷۴ سیلد ( اتمی )۲۱۵,۰۰۰
۸۸ سیلد ( اتمی )۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰ سیلد ( اتمی )۲۹۰,۰۰۰
۱۵۰ سیلد ( اتمی )۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ سیلد ( اتمی )۵۴۰,۰۰۰
۵۰ (اسیدی)۱۵۰,۰۰۰
۵۵ (اسیدی)۱۶۰,۰۰۰
۶۰ (اسیدی)۱۷۰,۰۰۰
۶۶ (اسیدی)۱۹۰,۰۰۰
۷۰ (اسیدی)۲۰۰,۰۰۰
۷۴ (اسیدی)۲۱۰,۰۰۰
۸۸ (اسیدی)۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ (اسیدی)۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ (اسیدی)۳۱۰,۰۰۰
۱۵۰ (اسیدی)۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ (اسیدی)۴۶۰,۰۰۰
۲۰۰ (اسیدی)۵۰۰,۰۰۰
اطلس
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۵۰,۰۰۰
۴۵۱۶۰,۰۰۰
۵۵۱۶۵,۰۰۰
۶۰۱۷۵,۰۰۰
۶۵۱۹۰,۰۰۰
۶۶۱۹۰,۰۰۰
۷۰۲۰۰,۰۰۰
۷۴۲۲۰,۰۰۰
۸۰۲۳۰,۰۰۰
۸۸۲۶۰,۰۰۰
۹۰۲۶۵,۰۰۰
۱۰۰۲۷۵,۰۰۰
۱۲۰۳۳۵,۰۰۰
۱۵۰۴۱۵,۰۰۰
۱۶۰۴۳۰,۰۰۰
۱۷۰۴۵۰,۰۰۰
۱۸۰۴۷۰,۰۰۰
۲۰۰۵۱۰,۰۰۰
اتمیک
آمپرقیمت ( تومان )
۵۰ اتمی۱۵۵,۰۰۰
۵۵ اتمی۱۶۵,۰۰۰
۶۰ اتمی۱۷۵,۰۰۰
۶۶ اتمی۱۹۵,۰۰۰
۷۰ اتمی۲۱۰,۰۰۰
۷۴ اتمی۲۱۵,۰۰۰
۸۸ اتمی۲۶۰,۰۰۰
۱۰۰ اتمی۲۹۰,۰۰۰
۵۰ اسیدی۱۵۰,۰۰۰
۵۵ اسیدی۱۶۰,۰۰۰
۶۰ اسیدی۱۷۰,۰۰۰
۶۶ اسیدی۱۹۰,۰۰۰
۷۰ اسیدی۲۰۰,۰۰۰
۷۴ اسیدی۲۱۰,۰۰۰
۸۸ اسیدی۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰ اسیدی۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ اسیدی۳۱۰,۰۰۰
۱۵۰ اسیدی۴۰۰,۰۰۰
۱۷۰ اسیدی۴۶۰,۰۰۰
۲۰۰ اسیدی۵۰۰,۰۰۰
راکت
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵۱۲۵,۰۰۰
۴۵۱۳۵,۰۰۰
۵۵۱۵۰,۰۰۰
۶۰۱۶۵,۰۰۰
۶۶۱۸۰,۰۰۰
۷۰۱۹۳,۰۰۰
۷۴۲۰۵,۰۰۰
۸۸۲۴۵,۰۰۰
۹۰۲۵۰,۰۰۰
۱۰۰۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰۳۳۸,۰۰۰
۱۵۰۴۲۵,۰۰۰
۲۰۰۵۷۰,۰۰۰
برنا
آمپرقیمت ( تومان )
۳۵---
۴۵---
۵۰۱۵۰,۰۰۰
۵۵۱۶۷,۰۰۰
۶۰۱۸۰,۰۰۰
۶۲---
۶۶۲۰۵,۰۰۰
۷۰---
۷۴۲۲۰,۰۰۰
۸۰---
۸۸۲۷۰,۰۰۰
۹۰---
۱۰۰۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰۵۰۰,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه