قیمت انواع گوشت مرغ

0
72

جدید ترین نرخ انواع گوشت مرغ، با سندباد

چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ، ۰۸:۴۱:۴۹
گوشت و آلایش خوراکی مرغ
نام محصولقیمت ( تومان )
  مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای۷,۳۰۰
  مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی۸,۲۰۰
  مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده۷,۴۰۰
  ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق۹,۵۰۰
  ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق۱۱,۲۰۰
  مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران )۱۲,۴۰۰
  مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران )۱۳,۲۰۰
  ساق مرغ با پوست و بدون سرساق۱۲,۲۰۰
  ساق مرغ بدون پوست و سرساق۱۳,۴۰۰
  سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال۱۱,۴۰۰
  سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو۱۲,۳۰۰
  سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال۱۲,۲۰۰
  ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال۱۰,۲۰۰
  ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال۱۱,۷۰۰
  بال کبابی ساده - بدون نوک بال۹,۸۰۰
  بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال۹,۵۰۰
  بازوی کبابی۱۰,۹۰۰
  بازوی کبابی زعفرانی۱۰,۹۰۰
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده۱۰,۴۰۰
  مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی۱۰,۴۰۰
  مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با---
  فیله مرغ۱۷,۷۰۰
  فیله مرغ زعفرانی۱۷,۷۰۰
  گردن مرغ بدون پوست۳,۲۰۰
  شنیسل بدون آرد۱۵,۷۰۰
  شنیسل با آرد۱۳,۹۰۰
  جوجه چینی ( شنیسل فیله )۱۶,۱۰۰
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده۱۷,۲۰۰
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی۱۷,۲۰۰
  جوجه کباب با استخوان ساده۱۲,۴۰۰
  جوجه کباب با استخوان زعفرانی۱۲,۴۰۰
  پاچینی ۱۰ عددی مرغ۱۱,۷۰۰
  مرغ کنتاکی۱۱,۷۰۰
  سینه مرغ سوخاری۱۱,۷۰۰
  دل مرغ پاک کرده۶,۸۰۰
  جگر مرغ۴,۳۰۰
  سنگدان مرغ۴,۳۰۰
  پای مرغ پاک شده۵,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه