قیمت انواع گوشت مرغ

0
41

جدید ترین نرخ انواع گوشت مرغ، با سندباد

سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۱:۳۳:۳۷
گوشت و آلایش خوراکی مرغ
نام محصولقیمت ( تومان )
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای۶,۹۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی۷,۷۰۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده۷,۰۰۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق۸,۷۰۰
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق۱۰,۳۰۰
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران )۱۱,۵۰۰
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران )۱۲,۲۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق۱۱,۳۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سرساق۱۲,۴۰۰
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال۱۰,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو۱۱,۴۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال۱۱,۳۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال۹,۴۰۰
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال۱۰,۹۰۰
بال کبابی ساده - بدون نوک بال۹,۱۰۰
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال۹,۱۰۰
بازوی کبابی۱۰,۴۰۰
بازوی کبابی زعفرانی۱۰,۴۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده۹,۸۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی۹,۸۰۰
مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با---
فیله مرغ۱۶,۴۰۰
فیله مرغ زعفرانی۱۶,۴۰۰
گردن مرغ بدون پوست۳,۰۰۰
شنیسل بدون آرد۱۴,۶۰۰
شنیسل با آرد۱۲,۹۰۰
جوجه چینی ( شنیسل فیله )۱۵,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده۱۶,۰۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی۱,۶۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده۱۱,۵۰۰
جوجه کباب با استخوان زعفرانی۱۱,۵۰۰
پاچینی ۱۰ عددی مرغ۹,۴۰۰
مرغ کنتاکی۹,۴۰۰
سینه مرغ سوخاری۹,۴۰۰
دل مرغ پاک کرده۶,۵۰۰
جگر مرغ۴,۳۰۰
سنگدان مرغ۴,۳۰۰
پای مرغ پاک شده۵,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه