قیمت انواع گوشت مرغ

0
11

جدید ترین نرخ انواع گوشت مرغ، با سندباد

دوشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۳۷:۳۹
گوشت و آلایش خوراکی مرغ
نام محصول قیمت ( تومان )
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای ۵,۸۵۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی ۵,۷۷۰
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده ۶,۵۶۰
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق ۷,۳۰۰
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق ۸,۶۰۰
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۹,۶۰۰
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) ۱۰,۲۰۰
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق ۹,۴۰۰
ساق مرغ بدون پوست و سرساق ۱۰,۳۰۰
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال ۸,۸۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو ۹,۵۰۰
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال ۹,۴۰۰
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال ۷,۹۰۰
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال ۹,۱۰۰
بال کبابی ساده - بدون نوک بال ۷,۶۰۰
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال ۷,۶۰۰
بازوی کبابی ۸,۷۰۰
بازوی کبابی زعفرانی ۸,۷۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۸,۲۰۰
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۸,۲۰۰
مرغ خرد شده ۴ تا ۸ تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با ---
فیله مرغ ۱۳,۷۰۰
فیله مرغ زعفرانی ۱۳,۷۰۰
گردن مرغ بدون پوست ۲,۷۰۰
شنیسل بدون آرد ۱۲,۲۰۰
شنیسل با آرد ۱۰,۸۰۰
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) ۱۲,۵۰۰
پاچینی ۱۰ عددی مرغ ۷,۸۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده ۱۳,۳۰۰
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی ۱۳,۳۰۰
جوجه کباب با استخوان ساده ۹,۶۰۰
جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۹,۶۰۰
مرغ کنتاکی ۷,۸۰۰
سینه مرغ سوخاری ۷,۸۰۰
دل مرغ پاک کرده ۵,۹۰۰
جگر مرغ ۴,۳۰۰
سنگدان مرغ ۴,۳۰۰
پای مرغ پاک شده ۵,۰۰۰

ارسال یک دیدگاه