قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی

0
14

جدید ترین نرخ انواع قارچ فله و بسته بندی، با سندباد

سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۵:۵۷
انواع قارچ فله و بسته بندی
نام محصول درجه دو درجه یک
قارچ دکمه ای فله ۵,۵۰۰ ۶,۵۰۰
قارچ دکمه ای فله پشت باز ۴,۳۰۰ ۵,۳۰۰
قارچی صدفی فله ۷,۸۰۰ ۸,۸۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۲۰۰ گرمی --- ۳,۳۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۳۵۰ گرمی --- ۵,۱۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۵۰۰ گرمی --- ۶,۵۰۰
قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی --- ۲,۳۰۰
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی --- ۴,۴۰۰
قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی --- ۷,۹۰۰
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی --- ۹,۴۰۰
قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی اسلایس شده --- ۲,۷۵۰
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس شده --- ۶,۰۰۰
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده --- ۹,۹۰۰

ارسال یک دیدگاه