قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی

0
67

جدید ترین نرخ انواع قارچ فله و بسته بندی، با سندباد

سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۵:۵۷
انواع قارچ فله و بسته بندی
نام محصولدرجه دودرجه یک
  قارچ دکمه ای فله۵,۵۰۰۶,۵۰۰
  قارچ دکمه ای فله پشت باز۴,۳۰۰۵,۳۰۰
  قارچی صدفی فله۷,۸۰۰۸,۸۰۰
  قارچ صدفی بسته بندی ۲۰۰ گرمی---۳,۳۰۰
  قارچ صدفی بسته بندی ۳۵۰ گرمی---۵,۱۰۰
  قارچ صدفی بسته بندی ۵۰۰ گرمی---۶,۵۰۰
  قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی---۲,۳۰۰
  قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی---۴,۴۰۰
  قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی---۷,۹۰۰
  قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی---۹,۴۰۰
  قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی اسلایس شده---۲,۷۵۰
  قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس شده---۶,۰۰۰
  قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده---۹,۹۰۰

ارسال یک دیدگاه