قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی

0
39

جدید ترین نرخ انواع قارچ فله و بسته بندی، با سندباد

سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶ ، ۱۰:۴۵:۵۷
انواع قارچ فله و بسته بندی
نام محصولدرجه دودرجه یک
قارچ دکمه ای فله۵,۵۰۰۶,۵۰۰
قارچ دکمه ای فله پشت باز۴,۳۰۰۵,۳۰۰
قارچی صدفی فله۷,۸۰۰۸,۸۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۲۰۰ گرمی---۳,۳۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۳۵۰ گرمی---۵,۱۰۰
قارچ صدفی بسته بندی ۵۰۰ گرمی---۶,۵۰۰
قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی---۲,۳۰۰
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی---۴,۴۰۰
قارچ بسته بندی ۸۰۰ گرمی---۷,۹۰۰
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی---۹,۴۰۰
قارچ بسته بندی ۲۰۰ گرمی اسلایس شده---۲,۷۵۰
قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی اسلایس شده---۶,۰۰۰
قارچ بسته بندی ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده---۹,۹۰۰

ارسال یک دیدگاه