علی عبدی معاون امور معادن و صنایع معدنی استان تهران خبر داد:حذف تدریجی دپوهای شن و ماسه در غرب تهران از این ماه آغاز و تا ۲ سال آینده به طور کلی جمع آوری خواهند شد

0
47
علی عبدی معاون امور معادن و صنایع معدنی استان تهران خبر داد:حذف

ارسال یک دیدگاه