محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در مورد اهمیت برندها عنوان کرد: تولیدکنندگان و برندها باید رابطه عاطفی و معنوی با مصرف کنندگان ایجاد کنند تا عرضه محصولات آنها تداوم و توسعه یابد

تجلیل از مجید راهب مدیرعامل شرکت ایران گلاب در هشتمین سالروز تجلیل از صادرکنندگان برتر استان تهران

دکتر سید مهدی میر صالحی، در سمینار آموزشی مالکیت صنعتی و فرایند ثبت ملی و بین المللی نشان تجاری در باب اهمیت برند عنوان کرد:حفظ بازار و مشتری بدون برندها ممکن نیست

نعمت الله ترکی از رقابت کشورهای خارجی رقیب – چین و کره – برای سرمایه گذاری در ایران خبر داد

محمدرضا مس فروش در بازدید از یک واحد تولیدی صادرکننده مصنوعات پلیمری گفت:رفع دغدغه های صادرکنندگان از طریق ایجاد مشوق ها و اجرای شاخص های اهداف اقتصاد مقاومتی امکان پذیر است

بررسی دستور کار احداث دو منطقه اقتصادی و آزاد در استان تهران در جلسه اقتصاد مقاومتی