• مدیرعامل : جناب آقای فرامرز ترابی
  • زمینه فعالیت : تولید کننده مواد شیمیایی