شیر قاضی در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز حقوق مصرف کننده اعلام کرد:با تهدید و اجبار حقوق مصرف کننده رعایت نمی شود

0
78
شیر قاضی در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی و نیز حقوق مصرف کننده اعلام کرد:با تهدید و اجبار حقوق مصرف کننده رعایت نمی شود

استقبال واحدهای تولیدی و خدماتی از حضور و ثبت نام در شانزدهمین دوره همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تهران رو به افزایش است.

ارسال یک دیدگاه