شرکت سرمایه گذاری ایران

0
53
شرکت سرمایه گذاری ایران
  • مدیرعامل : جناب آقای عباس صمیمی
  • زمینه فعالیت : هلدینگ در بخش های بازرگانی، پتروشیمی، انرژی، حمل و نقل، فناوری

ارسال یک دیدگاه