• مدیرعامل : جناب آقای سعید باقری
  • زمینه فعالیت : ارائه خدمات مشاوره،خدمات صنعتی،اخذ جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،ثبت شرکت،برند،…