شرکت تیزرو یدک پارت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان باک موتورسیکلت در هفته گذشته مورد بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه قرار گرفت

0
133
شرکت تیزرو یدک پارت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان باک موتورسیکلت در هفته گذشته مورد بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه قرار گرفت

ارسال یک دیدگاه