• مدیرعامل : جناب آقای مسعود نجفی اصل
  • زمینه فعالیت : تولید کننده انواع نوشیدنی