شرکت ترانسفورماتور ری واقع در شهرک صنعتی پرند در هفته گذشته مورد بازدید رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه قرار گرفت

0
74
شرکت ترانسفورماتور ری واقع در شهرک صنعتی پرند در هفته گذشته مورد بازدید رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران و هیات همراه قرار گرفت

ارسال یک دیدگاه