سیدحسین هاشمی استاندار تهران: امکان ایجاد زمینه برای فرآوری مواد معدنی در پایتخت وجود دارد

0
38
سیدحسین هاشمی استاندار تهران: امکان ایجاد زمینه برای فرآوری مواد معدنی در پایتخت وجود دارد

ارسال یک دیدگاه