زمزم ایران در جایگاه برترین نوشابه ساز

0
196
زمزم ایران در جایگاه برترین نوشابه ساز

شرکت زمزم ایران در دهمین جشنواره ملی واحد های نمونه و تولید کنندگان جوان مورد سپاس قرار گرفت

 

زمزم ایران در جایگاه برترین نوشابه ساز3

زمزم ایران در جایگاه برترین نوشابه ساز2

زمزم ایران در جایگاه برترین نوشابه ساز1

 

منبع : سندباد

ارسال یک دیدگاه