رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران: توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی داخلی موجب می‌شود،اقتصاد کشور آسیب ناپذیر شود

0
36
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران: توجه به اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توانمندی داخلی موجب می‌شود،اقتصاد کشور آسیب ناپذیر شود

ارسال یک دیدگاه