رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران از برگزاری سمینار اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بین المللی نشان تجاری خبر داد

0
45
رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران از برگزاری سمینار اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بین المللی نشان تجاری خبر داد

مهندس نوشین حسینی رئیس اداره پژوهش و فناوری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران همچنین افزود در این مراسم از تعدادی برندهای فعال و معتبر صنایع استان تهران با اهداءلوح تقدیر خواهد شد

ارسال یک دیدگاه