رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد گفت: چنانچه شهرداری ملارد براساس توصیه مسئولان شهرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران زمینی در اختیار ما بگذارد، قطعا با احداث ساختمان مرکزی و استقرار اتاق و اتحادیه ها در یک مکان، خیلی از مشکلات و هزینه های مرتفع خواهد شد

0
125
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد گفت: چنانچه شهرداری ملارد براساس توصیه مسئولان شهرستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران زمینی در اختیار ما بگذارد، قطعا با احداث ساختمان مرکزی و استقرار اتاق و اتحادیه ها در یک مکان، خیلی از مشکلات و هزینه های مرتفع خواهد شد

ارسال یک دیدگاه