خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: ارزش واردات کالا از گمرگات تهران بیش از ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد

0
96
خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: ارزش واردات کالا از گمرگات تهران بیش از ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد

ارسال یک دیدگاه