خلیل پرتوزاده:اهتمام جدی به اصل «کیفیت محصول» دلیل اصلی موفقیت شرکت های صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی است/اولویت های ما در کمیته داوری برای انتخاب صادرکنندکان برتر همان معیارهای سازمان تجارت خارجی است

0
66
خلیل پرتوزاده:اهتمام جدی به اصل «کیفیت محصول» دلیل اصلی موفقیت شرکت های صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی است/اولویت های ما در کمیته داوری برای انتخاب صادرکنندکان برتر همان معیارهای سازمان تجارت خارجی است

ارسال یک دیدگاه