حاتم شاکرمی مدیر کل جدید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران:در رسیدگی به پرونده ها از حق دفاع کنیم

0
50
حاتم شاکرمی مدیر کل جدید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران:در رسیدگی به پرونده ها از حق دفاع کنیم

ارسال یک دیدگاه