توسعه چیست؟ و چه مفهومی دارد؟

توسط | ۲۱-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , |

تحولات بین المللی و جهانی شدن اقتصاد، فرصت ها، امکانات و هزینه هایی را به همراه دارند و کشورهای در حال توسعه باید سعی کنند از فرصت ها و امکانات بین المللی بیش ترین بهره [...]

مقایسه رشد و توسعه اقتصادی

توسط | ۱۶-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |

تفاوت رشد و توسعه اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: رشد اقتصادی تحولی صرفاً کمی است و معمولاً متغیرهایی را در نظر می گیرد که قابل محاسبه کمی و اندازه گیری بر [...]

فرضیات رشد اقتصادی

توسط | ۰۹-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |

سه دلیل و فرضیه ی عمده در توجیه سیاست های رشد اقتصادی به مثابه آزمون اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی توسط نظریه پردازان ارائه شده اند. فرضیه نخست فرض نخست این بود که رشد اقتصادی به [...]

شاخص های توسعه

توسط | ۰۶-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |

امروزه پذیرفته شده است که رفاه مادی آن گونه که به وسیلهGDP سرانه اندازه گیری می شود نمی تواند جنبه های کلی کیفیت زندگی را تشریح کند. بعضی از صاحب نظران سعی در تعدیل GDP [...]

توسعه و شاخص کیفیت زندگی

توسط | ۰۶-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |

اخیراً واحد اطلاعات اکونومیست یک شاخص جدید به نام « کیفیت زندگی » را بر اساس روان شناسی واحدی توسعه داده است که نتایج بررسی های رضایت از زندگی در بین کشورهای مرتبط کرده و [...]

رشد بدون توسعه

توسط | ۰۴-۱۱-۱۳۹۵|دسته بندی ها: توسعه اقتصادی, مقالات|برچسب ها: , , , |

رشد اقتصادی وسیله و ابزار برای افزایش امکانات ،گسترش دامنه انتخاب افراد و تسلط برمحیط و دستیابی به آزادی بیش تر است. آرترلویس دراین باره می نویسد: مزیت رشد اقتصادی این نیست که با افزایش [...]