توافق مسئولان سازمان صنعت،معدن وتجارت و محیط زیست/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواستار شناسایی، هوشیاری و عدم غفلت اصناف در برخورد با مبدا کالاهای قاچاق در شهرستان رباط کریم شد

0
35
توافق مسئولان سازمان صنعت،معدن وتجارت و محیط زیست/رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواستار شناسایی، هوشیاری و عدم غفلت اصناف در برخورد با مبدا کالاهای قاچاق در شهرستان رباط کریم شد

ارسال یک دیدگاه