استان تهران رتبه نخست کشور در توسعه سامانه های نوین آبیاری را دارد

0
71
استان تهران رتبه نخست کشور در توسعه سامانه های نوین آبیاری را دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده بخش کشاورزی این استان در بخش های توسعه نوین آبیاری در کشور پیشتاز است.

علی اشرف منصوری افزود: بیش از چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده و اعلام وزیر جهاد کشاورزی، استان تهران با اختلاف یک هزار هکتار نسبت به استان فارس، رتبه نخست استان های کشور در زمینه توسعه سامانه های آبیاری را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: تا پایان امسال 10 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به سیستم نوین آبیاری مجهز می شود.

به گفته وی در طرح کشت محصولات گلخانه ای نیز استان تهران در میان استانهای کشور پیشتاز است.

منصوری تصریح کرد: استان تهران با پیگیری ویژه طرح هایی همچون آبیاری تحت فشار، گلخانه ها، مکانیزاسیون،کشت کلزا و دانه های روغنی و راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی پیشتاز است.

وی در ادامه به کشت کلزا (دانه های روغنی) در استان تهران اشاره کرد و گفت : سقف کشت کلزا از150هکتار در دوسال گذشته به دوهزار و 200 هکتار سطح زیرکشت کلزا افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد: دربخش مکانیزاسیون نیز 80 درصد جذب منابع تسهیلاتی داشته ایم و در این بخش نیز در میان استانهای کشور پیشتاز هستیم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار درحال پرورش بذور هیبرید خارجی در ایران هستیم گفت: این گروه با کمک کارشناسانی از کشور اسپانیا درگلخانه های اجاره ای کارخود را شروع کرده اند.

استان تهران در مجموع 211 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد، عمده اراضی کشاورزی استان تهران در شهرستانهای ری، ورامین و دماوند است.

منبع : سندباد

ارسال یک دیدگاه