تعیین هدف در توسعه

0
58
تعیین هدف در توسعه

تعیین هدف در فرایند توسعه از دو جهت حائز اهمیت است؛نخست این که به دولت مردان کمک میکند منابع محدود خود را حول اهداف از قبل تعیین شده و اولویت دار هزینه کنند و دوم، آن ها را وادار به پاسخگویی می کند تا عملکردشان نسبت به اهداف برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد.

بدین منظور اهداف توسعه باید اصطلاحا « اسمارت»؛یعنی دارای ویژگی های زیر باشند:

  • معین ومشخص

  • قابل اندازه گیری

  • دست یافتنی

  • متناسب با شرایط

  • متناسب محدود زمانی شرایط

تجربه کشورهای توسعه نیافته نشان می دهد که متاسفانه در بیش تر موارد برنامه توسعه آن ها از نظر فنی و مالی غیر قابل دست یابی و آرمان گرایانه بوده است به همین دلیل تاثیر ناچیزی بر ایجاد انگیزه فعالعیت داشته و اثر بخشی آن ها چندان مطلوب نبوده است . برنامه ها در بیش تر موارد فاقد شفافیت لازم و با ابهامات متعدد مواجه بوده اند؛ به همین دلیل کار کرد آن ها با موفقیت همراه نبوده است.

هر چند یک استراتژی توسط افراد ارشد طراحی می شود، اما موفقیت آن مستلزم تعهد تمامی شرکت کنندگان در استراتژی و آگاهی آن ها از جریان تصمیمات است تا بتواند استراتژی را در تمامی سطوح دنبال کنند. مدیران ارشد باید اطمینان یابند که یک آگاهی عمومی از استراتژی کلی وجود دارد . این امر اجرای موثر تر آن را تضمین و مانع تلاش های اضافی افراد و گروه های می شود که ممکن است در برابر یکدیگر قرار گیرند، دوباره کاری و یا تداخل وظایف و فعالیت ها را ارز بین میبرد و این امکان را فراهم می کند که با شرایط بلافاصله استراتژی تغییر کند. وقتی همه ارکان اجرایی از استراتژی مطلع باشند ، باز خورد اطلاعاتی بهتر صورت می گیرد و تداوم موفقیت را تضمین می کند، اصلاح استراتژی را آسان ودر صورت لزوم تغییر آن را راحت تر می کند. پنهان کاری در موضوع استراتژی ، فرمول و اجرای آن به ندرت مناسب است. معروف است که در طول جنگ جهانی دوم که نیروهای متحدین قصد داشتند جبهه دومی باز کنند تا به سرزمین اروپا برسند، دانش و اطلاع از موضوع به مدیران کمک کرد که مناسب ترین تجهیزات و آموزش را در اختیار نیروهای زمینی قرار دهند. همین امر آن ها را قادر ساخت تا اهداف بمباران و اولویت ها را حتی قبل از حمله شناسایی کنند . آگاهی از استراتژی کلی، اطلاعات حیاتی را برای اجرا در اختیار تصمیم گیرندگان می گذاشت. این احتمال که دشمن از استراتژی نیز مطلع شود چندان اهمیت نداشت زیرا بدون داشتن جزئیات تصمیم و اطلاعات کافی در مورد منطقه و یا زمان حمله، اطلاع یافتن از احتمال حمله کم ارزش بود.

برگرفته از:

*کلیه حقوق برای مجله سندباد (مجله تخصصی کسب و کار سایت سندباد) محفوظ می باشد*

ارسال یک دیدگاه