• مدیرعامل : جناب آقای سید علیرضا بنایی
  • زمینه فعالیت : ماشین آلات بتن ,ماشین آلات راه سازی, ماشین آلات لیفتینگ ,ماشین آلات حفاری