بهمن خطیبی در نشست محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با فعالان صنفی و صنعتی شهرستان ملارد بیان کرد : هیچ توجیه منطقی برای عدم احداث شهرک صنعتی ملارد وجود ندارد

0
10
بهمن خطیبی در نشست محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با فعالان صنفی و صنعتی شهرستان ملارد بیان کرد : هیچ توجیه منطقی برای عدم احداث شهرک صنعتی ملارد وجود ندارد

ارسال یک دیدگاه