بازدید مهندس محمدرضا مس‌ فروش و آقای حقیقی فرماندار شهرستان اسلامشهر و آقای پرچگانی شهردار چهاردانگه و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان از تاسیسات تولیدی کارخانه کیان تایر

0
102
بازدید مهندس محمدرضا مس‌ فروش و آقای حقیقی فرماندار شهرستان اسلامشهر و آقای پرچگانی شهردار چهاردانگه و جمعی دیگر از مسئولان شهرستان از تاسیسات تولیدی کارخانه کیان تایر

ارسال یک دیدگاه