بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هيأت‌ همراه از شرکت ماهیران

0
132
بازدید مهندس محمدرضا مس‌فروش، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و هيات‌همراه از شرکت ماهیران

ارسال یک دیدگاه