بازدید رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران از دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب

0
75
بازدید رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران از دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب

ارسال یک دیدگاه