انتخاب 30 واحد برتر و یک واحد ممتاز صادراتی

0
77
انتخاب 30 واحد برتر و یک واحد ممتاز صادراتی

صادرکنندگان برتر استان تهران در سال 95-94 شناخته شدند

خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران: در تعیین شاخص ها برای انتخاب واحدهای برگزیده صادراتی  انتخاب شایسته ها در قامت صادرکننده برتر مهر تائید خوردند

کنکور صادرکنندگان برتر استان تهران در سال 95-94 با انتخاب 30 واحد صادرکننده و یک واحد ممتاز صادراتی به پایان رسید.

خلیل پرتوزاده معاون امور بازرگانی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعلام نتایج این کنکور فشرده اعلام کرد: انتخاب این واحدها در دو مرحله صورت گرفت .

در مرحله اول 18 واحد برتر صنعتی و تجاری از کمیته داوران نمره قبولی گرفتند و در مرحله دوم 12 واحد دیگر به صلاحدید همین کمیته انتخاب و به لیست واحدهای برتر صادراتی استان تهران اضافه شدند.

در انتخاب و گزینش این واحدها به گفته پرتوزاده، نهایت وقت و توجه به عملکردها و رقم و عدد صادراتی واحدها مد نظر قرار گرفت.

در این مرحله، آمارها و میزان صادرات برخی واحدها بسیار نزدیک به هم بود که همین عوامل کار انتخاب را در هر گروه کالایی دشوار  و سخت کرده بود.

معاون امور بازرگانی داخلی و تجارت استان تهران با تاکید بر حفظ بی طرفی کامل اعضاء کمیته داوری در تعیین شاخص ها برای انتخاب واحدهای اصلی صادراتی گفت: با این روند انتخاب شایسته ها در قامت صادرکننده برتر مهر تائید خوردند.

در عین حال، یک الی 2 مورد اعتراض به لیست منتخبین صادراتی استان تهران با پاسخ مستدل پرتوزاده به معترضین همراه بود.

در این لیست تعداد 4 واحد ملی صادرکننده نیز حضور دارد که انتخاب و معرفی این واحدها صرفا به منظور نشان دادن توانمندهای بالای صادراتی استان تهران صورت گرفت.

براساس اظهارات پرتوزاده، اهداف و برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در سال جاری با توجه به اخبار  مثبتی که برای اعاده جوائز صادراتی از سوی مسئولان و مقامات ارشد کشور به ویژه مدیران عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد، نسبت به سال گذشته گسترده تر دنبال می شود.

برگزاری و پذیرش هیات های تجاری و همزمان حضور در بازارهای صادراتی کشورهای همسایه به ویژه تبادل هیات های اقتصادی و تجاری با کشور بزرگ روسیه نوید صادرات بیشتر به این کشور و سایر کشورهای همسایه را می دهد.

معاون امور بازرگانی داخلی و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پایان ،زمان برگزاری همایش صادرکنندگان برتر استان تهران را روز 23 آذرماه در هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس در بلوار کشاورز تهران از ساعت 14 الی 18 روز سه شنبه  اعلام کرد.

منبع :سندباد

ارسال یک دیدگاه